Czytam i rozumiem

CZYTAM I ROZUMIEM

zajęcia dla uczniów
klas V-VI szkoły podstawowej

Dla tych, którzy chcą:

  • usprawnić technikę czytania;
  • czytać ze zrozumieniem;
  • umieć pracować z tekstem.
Zapraszamy!