Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego

  • od 5 roku życia aż po egzamin gimnazjalny i egzamin po klasie 8.
  • Zastosowanie metod aktywnych i nowoczesnej dydaktyki.
  • Równomierne rozwijanie 4 sprawności językowych: pisania, czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu.
  • Nauka w przyjaznej atmosferze z wykorzystaniem gier i zabaw językowych.

Szczegóły u prowadzących zajęcia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.