Język angielski oferta na rok szkolny 2024-2025

Zajęcia z języka angielskiego

  • od 5 roku życia aż do matury.
  • Zastosowanie metod aktywnych i nowoczesnej dydaktyki.
  • Równomierne rozwijanie 4 sprawności językowych: pisania, czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu.
  • Nauka w przyjaznej atmosferze z wykorzystaniem gier i zabaw językowych.

Szczegóły u prowadzących zajęcia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Informacja o wolnych miejscach i zapisy na zajęcia: