Zajęcia literacko-językowe (zajęcia okresowe)

Zajęcia dla grup szkolnych, klasy II i III SP. Doskonalimy umiejętności ortograficzne, ćwiczymy poprawną pisownię. Doskonalimy percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Rozwiązujemy krzyżówki, rebusy, tworzymy mapy myśli, czyli jak zapamiętać zasady ortograficzne i stosować je w praktyce, uczymy się .jak sprawdzać tekst, który napisaliśmy. Gramy w gry ortograficzne, dzięki którym lepiej zapamiętujemy poprawną pisownię wyrazów.

Zajęcia dla klas, rozwijanie kompetencji literackich, językowych. Praca z tekstami kultury związanymi z podstawą programową obowiązującą na pierwszym etapie edukacyjnym. Bajka, baśń, legenda, opowiadanie – praca z tekstem Układanie na tej podstawie dłuższych wypowiedzi pisemnych, czytanie ze zrozumieniem, nie tylko wyrazów i zdań. Zabawy językowe.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 9  lat (roczniki 2015 –2017) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Teresa Wawrzyczek – kontakt teresa.wawrzyczek@pm.katowice.pl oraz Agnieszka Sowińska – kontakt agnieszka.sowinska@pm.katowice.pl

UWAGA

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Zajęcia literacko-językowe

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 10 września 2024 roku.