Język polski

Zajęcia z języka polskiego to język polski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów
zajęcia dla maturzystów, konsultacje literackie, Klub Gier Fabularnych, poczta poetycka,
czytanie ze zrozumieniem, zajęcia doskonalące mowę i pismo