Język polski oferta na rok szkolny 2023-2024

Zajęcia z języka polskiego to język polski dla uczniów szkół podstawowych, zajęcia dla maturzystów oraz studentów. W naszej ofercie znajduje się: Czytam i rozumiem; Egzamin za rok,  czyli język polski dla klas 7 SP; Przygotowanie do egaminu po klasi 8 SP; Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego; Koło Młodego Twórcy; Klub Gier Fabularnych oraz Zajęcia literacko-językowe (dla grup zorganizowanych).

 

Informacja o wolnych miejscach i zapisy na zajęcia: