sierpień 2019 r. – Warsztaty pisania scenariuszy do gier fabularnych QUENTINARIUM

24-25 sierpnia 2019 r. – Warsztaty pisania scenariuszy do gier fabularnych QUENTINARIUM
Pracownia Lingwistyczna zaprasza wszystkich zainteresowanych na dwudniowe warsztaty projektowania scenariuszy do gier fabularnych prowadzone przez członków Kapituły Quentina, najstarszego polskiego konkursu na scenariusz do gry fabularnej.

Szczegóły w ulotce: Quentinarium Pałac Młodzieży 2019

WAŻNA INFORMACJA

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA, przesłanie jej do 19 sierpnia 2019 r. na adres podany w ulotce oraz dostarczenie wydrukowanej i podpisanej karty zgłoszenia w pierwszy dzień warsztatów, tj. 24 sierpnia 2019 r. i przekazanie jej przedstawicielowi Pracowni Lingwistycznej Pałacu Młodzieży obecnemu na warsztatach. Oddanie podpisanej karty zgłoszenia warunkuje udział w warsztatach.

Karta zgłoszenia na warsztaty: Karta zgłoszenia Quentinarium Pałac Młodzieży 2019