Ogólnopolski Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Kacze Pióro”

Dziękujemy za cierpliwość. W zakładce XXIV edycja Przeglądu – Antologia pokonkursowa znajdą Państwo tegoroczny tomik zawierający nagrodzone prace oraz komentarz jury do każdej z nich. Zapraszamy do zapoznania się z Antologią.
Organizatorzy Przeglądu