Ogólnopolski Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Kacze Pióro”

Dziękujemy za udział w tegorocznej edycji Przeglądu.

Zachęcamy do zapoznania się z nagrodzonymi i wyróżnionymi tekstami, zamieszczonymi w Antologii Pokonkursowej „W przestrzeni mojej wyobraźni/ Wytyczam drogę którą pragnę podążyć” XXIII Ogólnopolski przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży „Kacze Pióro”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przyszłorocznej edycji Przeglądu.