Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego

Pracownia Lingwistyczna Pałacu Młodzieży w Katowicach zaprasza na

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO PISEMNEJ I USTNEJ
MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO
(POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY)

Grupa 1 i Grupa 2

W programie zajęć:
• Syntetyczne powtórzenie materiału literackiego;
• Powtórzenie wiadomości z nauki o języku;
• Rozwiązywanie zadań z arkuszy maturalnych;
• Konsultacje do matury ustnej

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w małych grupach.