Zajęcia przygotowujące do egzaminu po klasie VIII Szkoły podstawowej

CHCESZ DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO PO KLASIE ÓSMEJ?

Pracownia Lingwistyczna Pałacu Młodzieży w Katowicach zaprasza na zajęcia, po których możesz to osiągnąć, gdyż:

  • Poznasz tajemnicę nowych zadań testowych;
  • Rozwiążesz przykładowe testy;
  • Usprawnisz czytanie ze zrozumieniem;
  • Wyćwiczysz formy wypowiedzi pisemnej;
  • Powtórzysz materiał obowiązujący na egzaminie podczas dobrej zabawy!
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w małych grupach.