KLUB MŁODEGO PSYCHOLOGA


ZAJĘCIA PROWADZI

Patrycja Żak

kontakt do nauczyciela: patrycja.zak@pm.katowice.pl.

„Klub Młodego Psychologa” to zajęcia dedykowane młodzieży ze szkół średnich.

Program zajęć obejmuje różnorodne tematy związane z psychologią, m.in.: zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną, mową ciała, technikami wywierania wpływu społecznego, asertywnością. Na zajęciach omawiamy też kwestie dotyczące rozwoju osobistego, realizacji celów, emocji i motywacji. Podejmujemy też dyskusje w zakresie trudnych problemów społecznych, funkcjonowania jednostki w społeczeństwie, zaburzeń odżywiania itp.

Część zajęć jest też poświęcana na pomoc w przygotowaniu uczestników do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej organizowanym przez magazyn „Charaktery”.

Do „Klubu Młodego Psychologa” można dołączyć w każdym momencie. Zajęcia będą też prowadzone w nowym roku szkolnym.

Od czasu zawieszenia zajęć w Pałacu Młodzieży „Klub Młodego Psychologa” spotyka się online na platformie zoom, w każdy czwartek o godz. 15.30.

Zapraszamy!

W niniejszej zakładce będą się pojawiać materiały, które wykorzystujemy w trakcie naszych zajęć


Podczas zajęć dotyczących zaburzeń psychicznych dużo uwagi poświęciliśmy tematowi schizofrenii, w szczególności krążącym w społeczeństwie mitom na temat tej choroby. Dla chcących pogłębić swoją wiedzę w tym temacie przygotowałam kilka tytułów związanych z tym zagadnieniem. Owocnej lektury!

ZOBACZ


Zachęcam do obejrzenia wspaniałego wykładu profesora Jerzego Bralczyka. Film wykorzystywaliśmy na zajęciach związanych z autoprezentacją oraz technikami wywierania wpływu na innych.