APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ


ZAJĘCIA PROWADZI

Patrycja Żak

kontakt do nauczyciela: patrycja.zak@pm.katowice.pl.

Przed zawieszeniem zajęć edukacyjnych w Pałacu Młodzieży zajęcia „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” odbywały się we wtorki o godz. 15.30. Pierwsze zajęcia odbyły się 03.03.2020 r., drugie – tydzień później. Trzecie spotkanie z dziećmi niestety nie doszło do skutku z powodu rozwijającego się zagrożenia epidemicznego. Ponieważ formuła zajęć oparta jest na bezpośredniej współpracy pomiędzy uczestnikami obecnie zajęcia nie odbywają się, ale rodzice zapisanych dzieci przez ostatnie tygodnie otrzymywali regularnie różnorodne materiały edukacyjne, które związane są z tematyką programu a które mogli wykorzystać do wspólnej pracy z dzieckiem w domu. Począwszy od maja materiały te będą udostępniane tutaj, tak, aby szersze grono rodziców mogło z nich skorzystać. Znajdą się tu też materiały związane z psychologią rozwoju dziecka.

Czym jest program „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”?

Założenia programu opierają się na koncepcji psychologii pozytywnej M.P. Selligmana (2006, 2010) oraz na koncepcji uważności (mindfulness) opisanej przez Jon Kabat – Zinna (1995, 2017). Koncepcja psychologii pozytywnej, koncentruje się na tym, co w człowieku jest dobre i użyteczne, co służy jego zdrowiu i szczęściu. Zgodnie z tym ujęciem program opiera się na założeniu, że ukształtowane na wczesnych etapach edukacji szkolnej umiejętności społeczne i emocjonalne, a także poczucie własnej wartości w znacznym stopniu mogą przyczynić się do zapewnienia zdrowia psychicznego, dobrostanu oraz osiągania sukcesów w szkole i w życiu. Najważniejsze w programie jest więc dążenie do rozwoju takich postaw i cech charakteru dzieci jak: uważność, ciekawość, wytrwałość, życzliwość, wdzięczność i optymizm. Koncepcja psychologii pozytywnej M. P. Seligmana  wyjaśnia również mechanizm wpływu sposobu interpretowania i rozumienia zdarzeń na samopoczucie i zachowanie człowieka. W programie dzieci są uczone, że mogą mieć wpływ na to, w jaki sposób spostrzegają i interpretują różne wydarzenia ze swojego życia. Od tych interpretacji zależy ich odporność na stres, poczucie siły i własnej wartości. Druga  koncepcja do której odwołuje się w swoich założeniach program to koncepcja uważności (Jon Kabat Zinna — Mindfulness Based Stress Reduction). Badania nad strukturą i funkcjonowaniem ludzkiego mózgu jednoznacznie potwierdzają, że ćwiczenie koncentracji uwagi może mieć wpływ na redukcję stresu i dobre samopoczucie (Hawn, 2013).  Przyczyną trudności w nauce, problemów ze zdrowiem i złego funkcjonowania bywa rozproszenie uwagi i nieumiejętność koncentracji. Ćwicząc u dzieci uważność program uczy świadomego reagowania i podejmowania działań w trosce o zdrowie i dobre samopoczucie.

I jeszcze w skrócie o celach:

Cel główny programu zajęć to rozwijanie u uczniów w wieku 8-12 lat umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie

Cele szczegółowe programu:

  • budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie świadomości własnych uczuć i potrzeb,
  • uczenie koncentracji i uważnego, świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do siebie i do innych,
  • kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi,
  • rozwijanie kompetencji poznawczych i kreatywności.

Uwaga!

Od nowego roku szkolnego planowane są 2 grupy dla dzieci, młodsza i starsza. Oficjalna rekrutacja jeszcze nie ruszyła, ale już można zgłaszać uczestników pisząc na: patrycja.zak@pm.katowice.pl


Osobom chcącym rozwijać inteligencję emocjonalną u swoich dzieci gorąco polecam książkę „Uczuciometr inspektora Krokodyla”. Zachęcam też do obejrzenia krótkiego filmu, który przedstawia zawartość książki a także podpowiada jak można ją na co dzień wykorzystywać: 


Zapraszam do zapoznania się z ciekawym pomysłem, który może pomóc Twojemu dziecku lepiej regulować własne emocje. Gdy dziecko się uspokoi, wykorzystaj okazję i nie zapomnij z nim porozmawiać o tym, co go zezłościło i co można zrobić lepiej, inaczej, gdy sytuacja się powtórzy.

ZOBACZ


Ile odpowiedzialności można przekazać nastoletniemu dziecku? Co robić, kiedy nie radzi sobie w szkole? Jak reagować na łamanie ustalonych reguł? Jak odbudować nadszarpnięte zaufanie? Kiedy miłość rodziców zamienia się w obsługę?” Rodzicom dorastających dzieci polecam lekturę książki: „Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie?”. Autor, Jesper Juul, to duński terapeuta rodzinny i pedagog, europejski autorytet w dziedzinie wychowania dzieci. Każda jego książka jest warta przeczytania.


Rozmowa z dzieckiem o emocjach nie musi być trudna, ani tym bardziej nudna, jeśli skorzystamy z rewelacyjnej pomocy w postaci ruletek stworzonych przez psycholog p. Paulinę Jarecką, która wyraziła zgodę na udostępnianie materiału dla wszystkich chętnych. Ruletki można wykorzystać do pracy indywidualnej z dzieckiem, ale mogą one także posłużyć jako gra dla całej rodziny. Zapraszam do zabawy!

RULETKA