Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Katowic Pana dr. Marcina Krupy Pałac Młodzieży został wyznaczony jako miejsce przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta dla tych młodych mieszkańców Katowic, którzy uczą się w szkołach średnich poza Miastem Katowice. Najważniejsze informacje znajdują się poniżej – w razie pytań prosimy o kontakt z przewodniczącą Komisji Wyborczej pod adresem agnieszka.stachura@pm.katowice.pl.

  1. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta przysługuje osobom mieszkającym na terenie miasta Katowice uczącym się w szkołach ponadpodstawowych poza miastem Katowice. Do Młodzieżowej Rady nie może jednak kandydować uczeń, który ukończył 20 lat.
  2. Kandydatów do Młodzieżowej Rady zgłasza się komisji wyborczej działającej w Pałacu Młodzieży do 26 września 2022 roku włącznie.
  3. Rejestrowanie kandydatów na członków Młodzieżowej Rady odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 18:00 w bibliotece Pałacu Młodzieży – pokój 110, I piętro.
  4. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Młodzieżowej Rady mają wyłącznie uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieszkali w Katowicach. Każdy kandydat winien posiadać poparcie co najmniej 10 uczniów szkoły ponadpodstawowej zamieszkałych w Katowicach. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej ilości kandydatów.
  5. Zgłoszenie kandydata musi zawierać jego imię i nazwisko, wiek, klasę oraz pisemną zgodę na kandydowanie. Kandydowanie uczniów niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
  6. Kandydatów zgłasza się i poparcie uzyskuje na specjalnych drukach ustalonych przez Miejską Komisję Wyborczą, dostępnych do pobrania od poniedziałku do piątku w godzinach 14-18 w bibliotece Pałacu Młodzieży – pokój 110, I piętro oraz na stronie internetowej Pałacu Młodzieży.
  7. Przy zgłoszeniu kandydat na radnego okazuje ważną legitymację szkolną, z której wynika, że jest uczniem szkoły działającej poza Katowicami.
  8. Nazwiska kandydatów Komisja Wyborcza wywiesi na tablicy informacyjnej Pałacu Młodzieży do dnia 28 września br.
  9. Wybory do Młodzieżowej Rady odbędą się w dniu 3 października br. Głosowanie odbędzie się w Pałacu Młodzieży od 9:00 do 18:00.

Dokumenty do pobrania:

Czekamy na Was!