Oświadczenie Dyrekcji Pałacu Młodzieży w Katowicach w związku z artykułem z 25 kwietnia 2018 roku.

PAŁAC MŁODZIEŻY W KATOWICACH·25 KWIETNIA 2018

Oświadczenie Dyrekcji Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach w związku
z artykułem Gazety Wyborczej pt. „Niepełnosprawne dzieci nie będą mogły uczęszczać na zajęcia w Pałacu Młodzieży
w  Katowicach” (w wersji drukowanej pt.: „Tak wyrzuca się dzieci.”) z dnia 25 kwietnia 2018 roku.

W związku z opublikowanym artykułem pragniemy uzupełnić przedstawione informacje o poniższe fakty.

Kwestię niepełnosprawnych uczestników zajęć Pałacu Młodzieży można rozważać w 3 aspektach:

1. Indywidualne osoby biorące udział w zajęciach stałych.

W tej kwestii nie dojdzie do żadnych zmian. Obecnie mamy wielu uczestników niepełnosprawnych biorących udział w zajęciach rozwijających zainteresowania np. z fizyki, czy robotyki. Po remoncie generalnym sfinansowanym przez Urząd Miasta oraz dzięki dotacji unijnej zlikwidowano bariery architektoniczne, dobudowano szyb windy osobowej, zamontowano platformy schodowe. Osoby niepełnosprawne ruchowo nie mają już problemów z poruszaniem się po terenie Pałacu i w żaden sposób nie zamierzamy ograniczać im możliwości korzystania z naszych zajęć stałych. Rozwijanie zainteresowań jest ważnym elementem integracji ze społeczeństwem i bardzo cieszy nas, że nasza placówka wychowania pozaszkolnego jest miejscem gdzie osoby niepełnosprawne odnajdują przestrzeń do rozwijania swoich pasji. Warto dodać, że zgodnie z przepisami ustawy „Prawo oświatowe” niepełnosprawność kandydata lub w jego rodzinie jest jednym z preferencyjnych kryteriów rekrutacji – w tej sytuacji kandydat ma większe szanse na przyjęcie do Pałacu Młodzieży.

2. Zorganizowane grupy z klas integracyjnych biorące udział w zajęciach okresowych i okazjonalnych rozwijających zainteresowania.

Nasza placówka organizuje zajęcia pokazowe i warsztatowe dla zorganizowanych grup z katowickich szkół – w tym klas integracyjnych. W tym zakresie również nie wchodzi w grę ograniczanie dostępu dzieci niepełnosprawnych kształcących się w klasach integracyjnych. Nie mamy do tego żadnych podstaw i tego nie zrobimy.

3. Zorganizowane grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Kwestie poruszane w artykule tak naprawdę dotyczą tej grupy osób. Zajęcia te mają charakter terapeutyczny – do tej pory były to u nas: zooterapia, dogoterapia,a także różne formy arteterapii. W świetle przepisów, które weszły w życie w sierpniu 2017 roku faktycznie nie znajdujemy możliwości dalszej organizacji tego typu zajęć bezpośrednio przez naszą placówkę. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zainteresowanym placówkom z którymi współpracowaliśmy w tym zakresie udostępnić od września 2018 roku pracownie Pałacu Młodzieży wraz z infrastrukturą na zasadzie wynajmu. Koszty najmu dla innych katowickich szkół w tym  przypadku są symboliczne, a po stronie instytucji wynajmującej będzie leżało zapewnienie osoby prowadzącej zajęcia i posiadającej odpowiednie kwalifikacje do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Zapewne będą to głównie osoby prowadzące na co dzień zajęcia z tymi dziećmi w swoich macierzystych szkołach i placówkach. W ten sposób uda nam się kontynuować prawie całą ofertę tego typu zajęć. Przyznajemy, że jedynym typem terapii, która nie będzie mogła być obecna w Pałacu Młodzieży od września br. jest dogoterapia. Wynika to jednak z przyczyn technicznych – sala, która była wykorzystywana do tych celów w okresie jesiennym i zimowym zmieniła przeznaczenie na salę taneczną z podłogą baletową – nie ma tam obecnie możliwości wprowadzania psów. Z kolei przestrzeń wykorzystywana ostatnio do tego celu zastępczo zmieni w najbliższych miesiącach przeznaczenie – planujemy urządzić tam kawiarnię dla naszych wychowanków, a także ich rodziców i dziadków. Miejsce to jest wyczekiwane i bardzo zależy nam na jego uruchomieniu. Zapewniamy równocześnie, że będziemy czynili starania, aby znaleźć firmie, która prowadziła dogoterapię inną przestrzeń do dalszego prowadzenia działalności na rzecz uczniów katowickich szkół specjalnych.

Podsumowując – gościnne mury Pałacu Młodzieży pozostają otwarte na naszych gości, uczestników, wychowanków, ich rodziców i dziadków. Dołożymy wszelkich starań, aby jedynym ograniczeniem w zakresie przyjmowania uczestników na zajęcia było kryterium wiekowe, czyli wiek poniżej 25 roku życia. Wszystkie inne kwestie nie powinny mieć znaczenia, bo właśnie w ten sposób chcemy kształtować i rozwijać dzieci i młodzież.
Niech dowodem na nasze podejście będzie zaproszenie na dwie najbliższe imprezy otwarte – Noc Muzeów (19 maja) oraz Dzień Dziecka (4 czerwca).
Szczegóły imprez podamy wkrótce, a już teraz zapraszamy serdecznie absolutnie wszystkich zainteresowanych.

Adam Lasek – Dyrektor
Aneta Powerska-Didkowska – Wicedyrektor
Elżbieta Michalska – Wicedyrektor

Dodatkowe wyjaśnienie dotyczące treści oświadczenia z dnia 25 kwietnia 2018 roku:

W odniesieniu do zdania „W świetle przepisów, które weszły w życie w sierpniu 2017 roku […]” pragniemy dodać, iż układając arkusz organizacyjny na rok szkolny 2018/2019 opieraliśmy się na aktualnym stanie prawnym. Najnowsze przepisy, które weszły w tym zakresie w sierpniu 2017 roku, były dla nas wyznacznikiem układania programu placówki na kolejny rok szkolny. Rzeczywiście w zakresie możliwych rodzajów prowadzonych zajęć, najnowsze rozporządzenie nie wprowadziło zmian w tym zakresie, przy czym nie mieliśmy potrzeby porównywania ich z przepisami wcześniej obowiązującymi.

Adam Lasek – Dyrektor
Aneta Powerska-Didkowska – Wicedyrektor
Elżbieta Michalska – Wicedyrektor