Język polski


Agnieszka Sowińska

kontakt do nauczyciela:
agnieszka.sowinska@pm.katowice.pl

Pani Agnieszka jest w stałym kontakcie ze swoimi wychowankami. Systematycznie przesyła uczestnikom materiały, propozycje zadań oraz linki z dodatkowymi informacjami. Redaguje zakładkę język polski na stronie pałacu.

 WIĘCEJ

Agnieszka Nowicka

kontakt do nauczyciela:
agnieszka.nowicka@pm.katowice.pl

Na chwilę obecną uczestnicy grup otrzymują materiały poprzez pocztę e-mail zgodnie z harmonogramem zajęć.
Przygotowuję także wykaz ciekawych miejsc on-line, gdzie mogliby znaleźć różnego rodzaju interesujące materiały.

Zajęcia – Zajęcia przygotowujące do egzaminu po klasie VIII SP – zajęcia prowadzone online  ( MS Teams) 

Zajęcia – Koło Młodego Twórcy zajęcia prowadzone online  ( MS Teams) 


 

Teresa Wawrzyczek

kontakt do nauczyciela:
teresa.wawrzyczek@pm.katowice.pl

działania w zakresie zdalnego wspierania wychowanków:
wysyłanie drogą mailową materiałów: zajęcia przygotowujące do egzaminu po klasie 8.SP ( czwartek)
zajęcia przygotowujące do matury 1 – j.polski (poniedziałek)
zajęcia przygotowujące do matury 2 – j.polski ( środa)

materiały dla kl.8 i maturzystów przesyłane droga mailową- zgodnie z harmonogramem, w przygotowaniu – wykaz miejsc on-line, gdzie mogą znaleźć ciekawe i potrzebne im materiały, redaguje zakładkę język polski na stronie pałacu.

Zajęcia – Zajęcia przygotowujące do egzaminu po klasie VIII SP – zajęcia prowadzone online  ( MS Teams)

 Zajęcia przygotowujące do matury z  Języka polskiego – zajęcia prowadzone online  ( MS Teams)

 WIĘCEJ