Narciarstwo i sporty wodne

Bogdan  Łusiak

 kontakt do nauczyciela:
bogdan.lusiak@pm.katowice.pl

Pan Bogdan  pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi wychowankami. Informacje zamieszcza również na stronie Pałacu Młodzieży.

ZOBACZ