Geografia

Alina Wilińska

kontakt do nauczyciela:
alina.wilinska@pm.katowice.pl

 

Nauczyciel jest w stałym kontakcie z wychowankami przesyłając im e-mailowo informacje, testy i prezentacje.