Język niemiecki

Joanna Grocholska

kontakt do nauczyciela:
joanna.grocholska@pm.katowice.pl

wysyłane materiały – opis w mailach co mają zrobić, notatki z teorią, wysyłane w dni, w które mają zajęcia