Język francuski

Małgorzata Mikołajczyk

kontakt do nauczyciela:
malgorzata.mikolajczyk@pm.katowice.pl

Przygotowuję i przesyłam mailem materiały do pracy samodzielnej (lub pod nadzorem rodzica w przypadku młodszych dzieci) dla moich uczestników, korzystając z materiałów dydaktycznych oraz dokumentów audio-wizualnych w j. francuskim, które są dostępne w Internecie ( You Tube, Facebook). przesłane materiały do każdej grupy – mailowo z linkami do youtuba ( filmiki i materiały odpowiednie do realizowanej tematyki, – wysyłane – zgodnie z harmonogramem.

zobacz więcej