Edukacja czytelnicza

 

Katarzyna Tluczykont

kontakt do nauczyciela: katarzyna.tluczykont@pm.katowice.pl

Magdalena Dyrda

kontakt do nauczyciela
  katarzyna.tluczykont@pm.katowice.pl

Barbara Sowa

kontakt do nauczyciela: 
barbara.sowa@pm.katowice.pl

Henryka Płaza

kontakt do nauczyciela: 
henryka.plaza@pm.katowice

Barbara Kobylańska

kontakt do nauczyciela:
 barbar.kobylanska@pm.katowice.pl

Agnieszka Stachura

kontakt do nauczyciela: 
agnieszka.stachura@pm.katowice.pl

Elżbieta  Michalska

kontakt do nauczyciela:
 elzbieta.michalska@pm.katowice.pl

Ekipa biblioteki działa wspólnie i zdalnie 🙂

zapraszamy stronę internetową

oraz na naszego FB

Agnieszka Stachura

kontakt do nauczyciela: 
agnieszka.stachura@pm.katowice.pl

Pani Agnieszka Pałacu Młodzieży prowadzi również warsztaty dot. edukacji prawnej i społecznej dzieci i młodzieży oraz promocji mediacji rówieśniczej i szkolnej. Na tych warsztatach ważny jest bezpośredni kontakt z uczestnikiem, wiele zadań wymaga bezpośredniego zaangażowania całej grupy.

„Bardzo brak mi bezpośredniego kontaktu, spotkań i rozmów z młodzieżą, jednak wiem, że adaptacja do zmian to dziś bardzo pożądana cecha i słowo przyszłości. Uczę się od młodzieży, słucham ich i staram się wyjść na przeciw ich potrzebom. W tym wymagającym czasie wspólnie poszukujemy i wypracowujemy skuteczne metody kontaktu i współpracy. ”

W ramach warsztatów prowadzi:

  • Stronę zamkniętą na FB akcja-mediacja.pl podczas kwarantanny
  • Podawanie materiałów teoretycznych i ćwiczeń dot. komunikacji , konfliktu, mediacji i alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów
  • Warsztaty on-line z młodzieżą poprzez platformę Discord
  • Filmy edukacyjne i profilaktyczne
  • Interaktywne warsztaty on-line realizowane z partnerami min. kancelarią prawną
  • Codzienny kontakt z młodzieżą poprzez Messengera
  • Kontakt mailowy poprzez opiekunów z grupami, które nie mają dostępu do Internetu bądź kont na FB.
  • Uruchomienie Pracowni Mediacji tj. wsparcia dla szkół i młodzieży podczas kwarantanny
  • Współpracę z psychologiem rozszerzając pomoc i ofertę szkoleniową dla młodzieży.

AKCJA  MEDIACJA

 

ZOBACZ  FILM

„A tak było w ubiegłym rok”