LINGWISTYCZNA


NAUCZYCIELE:


Teresa Wawrzyczek  – kontakt do nauczyciela: teresa.wawrzyczek@pm.katowice.pl
Agnieszka Nowicka  – kontakt do nauczyciela: agnieszka.nowicka@pm.katowice.pl
Agnieszka Sowińska  – kontakt do nauczyciela:  agnieszka.sowinska@pm.katowice.pl


Lidia Chomiak  – kontakt do nauczyciela:  lidia.chomiak@pm.katowice.pl
Grażyna Pasikowska  – kontakt do nauczyciela:  grazyna.pasikowska@pm.katowice.pl
Dominika Swatkowska  – kontakt do nauczyciela:  dominika.swatkowska@pm.katowice.pl


Małgorzata Mikołajczyk – kontakt do nauczyciela: malgorzata.mikolajczyk@pm.katowice.pl


Joanna Grocholska – kontakt do nauczyciela: joanna.grocholska@pm.katowice.pl