KONTAKT

PAŁAC  MŁODZIEŻY
im. Aleksandra Kamińskiego
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice

INFORMACJA

telefon:  251 64 31  wew. 1121

e-mail:  informacja@pm.katowice.pl


KIEROWNIK  PRACOWNI
mgr Jarosław Majewski

telefon:  251 64 31  wew. 1106

e-mail: jaroslaw.majewski@pm.katowice.pl