Organizacja zajęć od 1 września 2020 roku

Oświadczenia

Od 1 września uruchamiamy stacjonarne zajęcia w Pałacu Młodzieży. Przed pierwszym przyjściem na zajęcia należy złożyć oświadczenie o stanie zdrowia. Druki oświadczenia można pobrać poniżej. Druki będą dostępne również w informacji na parterze Pałacu Młodzieży. Na druku wypisuje się imię i nazwisko oraz datę urodzenia wychowanka, natomiast podpisu dokonuje rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego wychowanka lub pełnoletni wychowanek:

oświadczenie – wychowankowie niepełnoletni (wersja DOCX)

oświadczenie – wychowankowie niepełnoletni (wersja PDF)

oświadczenie – wychowankowie pełnoletni (wersja DOCX)

oświadczenie – wychowankowie pełnoletni (wersja PDF)

Karta wychowanka

Druk oświadczenia składa się w Informacji na parterze Pałacu Młodzieży. Po jego złożeniu każdy wychowanek otrzyma indywidualną „Kartę wychowanka”. Kartę należy mieć przy sobie, gdyż nauczyciel prowadzący zajęcia może poprosić o jej okazanie, a w przypadku braku Karty ma prawo odmówić udziału wychowankowi w zajęciach.

Procedury

Pełną treść procedur można pobrać tutaj: 12-2020 zarządzenie i procedury bezpieczeństwa

Dyrekcja Pałacu Młodzieży

dyrekcja@pm.katowice.pl