Akademia Młodych Biologów „LYKEION”

OPIEKA  MERYTORYCZNA

List intencyjny –
współpraca z Wydziałem Biologii i  Ochrony Środowiska

 

PARTNERZY:
Si-Tech Jacek Francikowski
Instytut Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego

 

O AKADEMII
Co to jest AMB?
Prezentacja AMB

REGULAMIN AKADEMII
Regulamin

REKRUTACJA
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019  jest zamknięta

ROK SZKOLNY 2017/2018
Program: I semestr II semestr
Wydarzenia: 2017/2018, 2018/2019

KOORDYNATORZY AKADEMII
Kontakt:
mgr Agnieszka Kowalczyk – agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl
mgr Krystyna Blaut-Howaniec–krystyna.blauthowaniec@pm.katowice.pl

AKADEMIA ON-LINE
Filmy