Akademia Młodych Biologów „LYKEION”

opieka merytoryczna

List intencyjny –
współpraca z Wydziałem Biologii
I Ochrony Środowiska

Partnerzy:
Si-Tech Jacek Francikowski
Instytut Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego

DZIAŁANIA AMB – 2016/2017

O AKADEMII
Co to jest AMB?
Prezentacja AMB

REGULAMIN AKADEMII
Regulamin

REKRUTACJA
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Wyniki rekrutacji
2017/2018,

ROK SZKOLNY 2017/2018
Program: I semestr II semestr
Wydarzenia

OSIĄGNIĘCIA UCZESTNIKÓW AKADEMII
osiągnięcia

KOORDYNATORZY AKADEMII
Kontakt:
mgr Agnieszka Kowalczyk – aguniakow3@wp.pl
mgr Krystyna Blaut-Howaniec – współpraca – krysbh@wp.pl

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII
Zeszyt nr 1-2011

AKADEMIA ON-LINE
Filmy