O nas


WITAMY PAŃSTWA!

Posiadamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności edukacyjnej, na trwale wpisane w bogatą historię Pałacu Młodzieży  w Katowicach oraz w środowisko oświatowe naszego miasta, województwa i całego kraju.

Naszemu profesjonalizmowi zaufali Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice!
Za działalność proekologiczną parokrotnie otrzymywaliśmy nagrody przyznane
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Prowadzimy interaktywne zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach biologii oraz zajęcia ukierunkowane na zagadnienia związane z ochroną przyrody i ochroną środowiska w Polsce i na świecie. Naszą ofertę kierujemy do przedszkoli, szkół podstawowych oraz do szkół średnich.
Dysponujemy bardzo dobrze wyposażoną multimedialną salą dydaktyczną oraz salą hodowlaną. Tematykę oraz metodykę prowadzenia zajęć uzależniamy od grupy wiekowej. W grupach młodszych wprowadzamy wiele elementów uczenia poprzez zabawę, w grupach starszych prowadzimy zajęcia nastawione na samodzielność myślenia i działania, w których znaczącą rolę odgrywa praca laboratoryjna. Zajęcia prowadzone są w małych, kilkunastoosobowych zespołach, w przyjaznej atmosferze przez doświadczonych nauczycieli-pasjonatów, posiadających długoletni staż pracy  w placówce wychowania pozaszkolnego. Na co dzień współpracujemy z instytutami naukowymi, uczelniami wyższymi oraz proekologicznymi organizacjami pozarządowymi. Partnerem wspomagającym naszą działalność edukacyjną jest Stowarzyszenie Ekologiczne „Głos Natury”.
W ciągu roku szkolnego organizujemy: 1. dopołudniowe okazjonalne zajęcia warsztatowe dla zorganizowanych grup szkolnych, 2. popołudniowe stałe zajęcia dydaktyczne dla grup stałych, 3. wykłady z różnych dziedzin biologii (w tym ekologii) i medycyny, 4. spotkania z przyrodnikami, 5. konkursy i turnieje wojewódzkie, 6. ogólnopolski konkurs ekologiczny – archiwum, 7. wycieczki proekologiczne, 8. repetytoria przygotowujące do matury z biologii.

Z NASZYCH OFERT EDUKACYJNYCH, W KAŻDYM ROKU, KORZYSTAJĄ TYSIĄCE UCZNIÓW WRAZ ZE SWYMI NAUCZYCIELAMI!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą dostępną w zakładkach poszczególnych poziomów edukacyjnych.

DO ZOBACZENIA NA ZAJĘCIACH,
WYKŁADACH, KONKURSACH,
TURNIEJACH I WYCIECZKACH!