Nauczyciele pracowni

1mgr  KRYSTYNA BLAUT-HOWANIEC – nauczyciel dyplomowany, w pracowni od 1984 roku, w latach 1988-2011 kierownik pracowni.

– prowadzi zajęcia proekologiczne i biologiczne z przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych, organizuje i współorganizuje konkursy i turnieje wojewódzkie oraz ogólnopolski konkurs ekologiczny (przewodnicząca)- archiwum; organizuje wycieczki proekologiczne; pozyskuje środki finansowe; koordynuje projekty edukacyjne, współpracuje z Akademią Młodych Biologów.

Za działalność dydaktyczną nagrodzona: Medalem Edukacji Narodowej, dwukrotnie nagrodą Prezydenta Miasta Katowice, nagrodą  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach, tzw. „Zielony Czek”, nagrodami Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach.

2. mgr AGNIESZKA KOWALCZYK – nauczyciel dyplomowany, w pracowni od 2001 roku, w latach 2015-2021 kierownik pracowni.

–  prowadzi zajęcia proekologiczne z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; organizuje i współorganizuje konkursy i turnieje wojewódzkie oraz ogólnopolski konkurs ekologiczny; koordynuje działania w ramach Akademii Młodych Biologów „LYKEION”.

Za działalność dydaktyczną nagradzana nagrodą Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz nagrodą Kuratora.

3. mgr MIRELA MARKOCIŃSKA – nauczyciel dyplomowany, w pracowni od 1989 roku,

–   prowadzi zajęcia biologiczne z uczniami szkół ponadgimnazjalnych; organizuje i współorganizuje konkursy i turnieje wojewódzkie oraz ogólnopolski konkurs ekologiczny. Za działalność dydaktyczną nagradzana nagrodą Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach.

4. mgr KATARZYNA SUCHANEK – nauczyciel dyplomowany, w pracowni od 1991 roku,

– prowadzi zajęcia przyrodnicze i biologiczne z uczniami szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych; organizuje i współorganizuje konkursy i turnieje wojewódzkie oraz ogólnopolski konkurs ekologiczny; organizuje wykłady.

Za działalność dydaktyczną nagradzana nagrodą Dyrektora Pałacu Młodzieży  w Katowicach.

5. mgr ELŻBIETA LEMPART – starszy laborant,  w pracowni od 1990 roku,

–  odpowiada za prowadzenie hodowli zwierzęcych i roślinnych w pracowni; przygotowuje pracownię  do zajęć dydaktycznych; prowadzi administrację konkursów i turniejów.

Za działalność nagradzana nagrodą Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach.