Kontakt

Kierownik Pracowni
Anna Pinkawa
II piętro Pałacu Młodzieży, sale nr 227

Adres do korespondencji pocztą tradycyjną:
Dział Nauk Przyrodniczych
Pałac Młodzieży
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice

Adres strony internetowej:
www.pm.katowice/biologia

Telefon: 32 2516431, w. 1327