Kontakt

Miejsce
II piętro Pałacu Młodzieży, sale nr 244, 245

Adres do korespondencji pocztą tradycyjną:
Pracownia Biologii
Pałac Młodzieży
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice

Adres strony internetowej:
www.pm.katowice.pl/biologia

Telefon: 32 2516431, w. 1344, 1345