Wydarzenia 2018/2019 AMB

Zwierzęta wodne(1)

Warsztaty Chirurgiczne

Międzynarodowa Konferencja Biotechnologii Medycznej „BIOMEDTECH 2019”

Barwniki u owadów

Rośliny użytkowe

Owady – wszechobecne maleństwa. Zasady hodowli owadów.

Owady – wszechobecne maleństwa. Preparatyka owadów.

Fizjologia człowieka – cyfrowe laboratorium

Niewidzialny świat – skaningowa mikroskopia elektronowa (sem) w diagnostyce środowiska

Zimowe Ptakoliczenie

Embriologia

Noc Biologów, Śląski Festiwal Nauki

Muzeum Farmacji Collegium Medicum,   Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Sekcja karaczana

Warsztaty hydrobiologiczne

Zasady dokumentacji botanicznej  na podstawie zbiorów zielnika naukowego
Uniwersytetu Śląskiego

Warsztaty botaniczne

Europejskie Dni Ptaków