Jakość wody

 

 

 

Ocena jakości wody dokonana przez firmę: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. – Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, Lędziny ul. Lędzińska 8
*Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016)

Sprawozdanie z badań nr 16747/ZL/18
Powiadomienie o wyłączeniu z użytkowania basenu
ze względu na zanieczyszczenia stwierdzone w systemie cyrkulacji.

Sprawozdanie z badań NR 15835/ZL/18 z dn. 26.11.2018
Sprawozdanie z badań NR 15835/ZL/18 z dnia 23.05.2017
Informacja o stanie jakości wody
Sprawozdanie z badań nr 14913/ZL/18
Zbiorcza roczna ocena wody w basenie
Sprawozdanie z badań nr 13936/ZL/18
Sprawozdanie z badań nr 13547/ZL/18
Sprawozdanie z badań nr 13213/ZL/18
Sprawozdanie z badań nr 12393/ZL/18
Sprawozdanie z badań nr 11755/ZL/18
Sprawozdanie z badań nr 12042/ZL/18