Jakość wody


 

Ocena jakości wody dokonana przez firmę: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. – Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, Lędziny ul. Lędzińska 8
*Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016)

SPRAWOZDANIA
2019 r. 2018 r.
Informacja o stanie jakości wody 16133-ZL-19
Sprawozdanie z badań nr 16133-ZL-19
Sprawozdanie z badań nr 14635-ZL-19
Sprawozdanie z badań nr 14243-ZL-19 (1)
Sprawozdanie z badań nr 13947-ZL-19
Informacja o stanie jakości wody
Sprawozdanie z badań nr 13165-ZL-19
Informacja o stanie jakości wody
Sprawozdanie z badań nr 12376-ZL-19
Informacja o stanie jakości wody
Informacja o stanie jakości wody|
Sprawozdanie z badań nr 11110-ZL-19
Informacja o stanie jakości wody
Informacja o stanie jakości wody
Sprawozdanie z badań nr 10294-ZL-19
Sprawozdanie z badań nr 09932-ZL-19
Informacja o stanie jakości wody
na basenie Pałacu Młodzieży

Sprawozdanie z badań nr 09667-ZL-19
Sprawozdanie z badań nr 09082-ZL-19
Sprawozdanie z badań nr 07471-ZL-19
Sprawozdanie z badań nr 06536/ZL/19
Sprawozdanie z badań DL-5/KW-KB-15/2019/04powiadomienie
Sprawozdanie z badań nr 04254-ZL-19
Sprawozdanie z badań nr 03791-ZL-19
Sprawozdanie z badań nr 03443-ZL-19
Sprawozdanie z badań nr 03124-ZL-19
Sprawozdanie z badań nr 02723-ZL-19
Sprawozdanie z badań nr 02509/ZL/19
Sprawozdanie z badań nr 00944/ZL/19
Sprawozdanie z badań nr 00716/ZL/19
Sprawozdanie z badań nr 18090/ZL/18
Sprawozdanie z badań nr 16747/ZL/18
Powiadomienie o wyłączeniu z użytkowania basenu
ze względu na zanieczyszczenia stwierdzone w systemie cyrkulacji.

Sprawozdanie z badań NR 15835/ZL/18 z dn. 26.11.2018
Sprawozdanie z badań NR 15835/ZL/18 z dnia 23.05.2017
Informacja o stanie jakości wody
Sprawozdanie z badań nr 14913/ZL/18
Zbiorcza roczna ocena wody w basenie
Sprawozdanie z badań nr 13936/ZL/18
Sprawozdanie z badań nr 13547/ZL/18
Sprawozdanie z badań nr 13213/ZL/18
Sprawozdanie z badań nr 12393/ZL/18
Sprawozdanie z badań nr 11755/ZL/18
Sprawozdanie z badań nr 12042/ZL/18