Zajęcia judo 2022/2023

Zabawa judo A  (zajęcia stałe)  Nauczyciel prowadzący zajęcia: Aleksandra Pawełczyk – kontakt aleksandra.pawelczyk@pm.katowice.pl   Grupa dziecięca stanowiąca początek przygody z Judo zawierająca zabawowe formy walki i technik na stojąco Grupa ma na celu przygotowanie dzieci do dalszego rozwoju psychofizycznego, przekazanie wartości, dyscypliny, oraz Read More …