Kontakt

Pracownia Pływania Pałacu Młodzieży w Katowicach,

40-066 Katowice ul. Mikołowska 26

Instruktorzy, trenerzy

tel. 32 2516-431 wew. 1181, 1180