Kontakt

Pracownia Pływania Pałacu Młodzieży w Katowicach,

40-066 Katowice ul. Mikołowska 26

Instruktorzy, trenerzy

511 523 219 (bezpośredni telefon na basen)

32 2516-431 wew. 2101

32 2516-433 wew. 2101