Trening pływacki


JC Trening pływacki dla najmłodszych 

Jacek Czarnecki 

kontakt do nauczyciela:  jacek.czarnecki@pm.katowice.pl

Trening pływacki dla najmłodszych z uwzględnieniem wieku rozwojowego młodych zawodników. Nauczanie i doskonalenie sportowych technik pływania, nawrotów i startów. Wdrożenie do współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach pływackich.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 10 lat (roczniki 2011 – 2013)


 BK rocznik 2010 trening motoryczny 

Błażej Kornaga

kontakt do nauczyciela: blazej.kornaga@pm.katowice.pl

Zajęcia odbywające się na sali fitness oraz na pływalni przeznaczone dla dzieci z rocznika 2010. Mające na celu poprawę kondycji fizycznej oraz zdrowia uczestników. Głównym założeniem zajęć jest rozwój fizyczny , wydolności i szeroko rozumianej sprawności

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 11 lat (roczniki 2010 – 2010)


BK rocznik 2010 taktyka wyścigu pływackiego

Błażej Kornaga

kontakt do nauczyciela: blazej.kornaga@pm.katowice.pl

Rocznik 2010 – taktyka wyścigu pływackiego, analiza. Wdrożenie do współzawodnictwa i rywalizacji sportowej. Udział w zawodach pływackich.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 11 lat (roczniki 2010 – 2010)


GA 2010/2011 Trening motoryczny 

Grażyna Adamek

kontakt do nauczyciela: grazyna.adamek@pm.katowice.pl

Trening motoryczny jako uzupełnienie treningu pływackiego. Wszechstronne przygotowanie organizmu do zwiększonego wysiłku fizycznego. Dążenie do podnoszenia parametrów wydolnościowych i sprawnościowych( siła , szybkość, zwinność, skoczność, moc i gibkość)

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 11 lat (roczniki 2010 – 2011)


GA 2010/2011 Taktyka wyścigu pływackiego 

Grażyna Adamek

kontakt do nauczyciela: grazyna.adamek@pm.katowice.pl

Dążenie do uzyskania maksymalnych umiejętności i wysokiego wyniku sportowego. Pływanie jako dyscyplina wiodąca oraz przygotowująca do współzawodnictwa sportowego. Nabycie umiejętności rozgrywania wyścigu indywidualnego i zespołowego. Kształtowanie szybko

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 11 lat (roczniki 2010 – 2011)


MM Rocznik 09 Trening Motoryczny 

Małgorzata Mądry

kontakt do nauczyciela: malgorzata.madry@pm.katowice.pl

Zajęcia prowadzone dla grupy z rocznika 2009 i 2008 mające na celu wyposażenie dzieci w jak najszerszy zasób umiejętności ruchowych zarówno w wodzie jak i na lądzie, kształtowanie i podnoszenie zdolności motorycznych .Prowadzę działania zmierzające na rzecz rozwoju uzdolnień motorycznych zgodnie z potrzebami i możliwościami indywidualnymi wychowanka.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 14 lat (roczniki 2007 – 2009)


MJ rocznik 09 trening specjalistyczny 

Marek Jabczyk

kontakt do nauczyciela: marek.jabczyk@pm.katowice.pl

Zajęcia skierowane głównie dla dzieci z rocznika 2009 doskonalące wszystkie style pływackie.  Grupa treningowa z możliwością startów w zawodach pływackich

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 12 lat (roczniki 2009 – 2009)


JC Rocznik 2008 – motoryka 

Jacek Czarnecki 

kontakt do nauczyciela:  jacek.czarnecki@pm.katowice.pl

Rocznik 2008 – motoryka / Wszechstronne przygotowanie organizmu do zwiększonego wysiłku fizycznego. Dążenie do podnoszenia parametrów wydolnościowych i sprawnościowych. Udział w zawodach pływackich.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 13 lat (roczniki 2008 – 2008)


JC Rocznik 2008 – taktyka wyścigu pływackiego 

Jacek Czarnecki 

kontakt do nauczyciela:  jacek.czarnecki@pm.katowice.pl

Rocznik 2008 – taktyka wyścigu pływackiego, analiza. Wdrożenie do współzawodnictwa i rywalizacji sportowej. Udział w zawodach pływackich.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 13 lat (roczniki 2008 – 2008)


JC Trening motoryczny na lądzie 

Jacek Czarnecki 

kontakt do nauczyciela:  jacek.czarnecki@pm.katowice.pl

Zajęcia przeznaczone dla pływaków grup: sportowe techniki pływania, taktyka wyścigu pływackiego, odbywają się na lądzie i mają za zadanie doskonalenie zdolności motorycznych.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 13 lat (roczniki 2008 – 2008)


AS rocznik 07 trening motoryczny 

Agnieszka Sitkiewicz

kontakt do nauczyciela: agnieszka.sitkiewicz@pm.katowice.pl

Zajęcia odbywające się na sali sportowej i pływalni przeznaczone dla dzieci z rocznika 2007. W celu doskonalenia motoryki wychowanków.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 20 lat (roczniki 2001 – 2007)


AS rocznik 07 taktyka wyścigu pływackiego 

Agnieszka Sitkiewicz

kontakt do nauczyciela: agnieszka.sitkiewicz@pm.katowice.pl

Zajęcia sportowych technik pływania skierowane dla dzieci z rocznika 2007 pływające wszystkimi stylami pływackimi.  Grupa treningowa z możliwością startów w zawodach pływackich

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 20 lat (roczniki 2001 – 2007)


GA rocznik 07 i starsi Trening specjalistyczny 

Grażyna Adamek

kontakt do nauczyciela: grazyna.adamek@pm.katowice.pl

Grupa sportowych technik pływania,  szkolenie wszechstronności i specjalizacji stylowej oraz elementów ratownictwa wodnego. Dążenie do uzyskania wysokich umiejętności i możliwości organizmu  Pływanie jako dyscyplina wiodąca oraz przygotowująca do grupy ratownictwa

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 24 lat (roczniki 1997 – 2007)


Grupa Mistrzowska trening motoryczny 

Bartosz Dudek

kontakt do nauczyciela: bartosz.dudek@pm.katowice.pl

Zajęcia przeznaczone dla uczestników Grupy Mistrzowskiej, odbywają się na lądzie i w wodzie mające za zadanie doskonalenie cech motorycznych.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 25 lat (roczniki 1996 – 2007)


MJ mistrzowska – piąty styl pływacki 

Marek Jabczyk

kontakt do nauczyciela: marek.jabczyk@pm.katowice.pl

Prowadzenie treningu pływackiego w zakresie umiejętności pływania pod wodą po starcie i nawrocie. Niwelowanie oporów i zwiększanie prędkości pływania.  Uzyskiwanie maksymalnych prędkości w pływaniu pod wodą.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 25 lat (roczniki 1996 – 2007)


Ratownictwo trening motoryczny 

Bartosz Dudek

kontakt do nauczyciela: bartosz.dudek@pm.katowice.pl

Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży w wieku 14-25 lat i mają za zadanie wspomaganie treningu z zakresu sportowego ratownictwa wodnego. Zajęcia odbywają się na sali i siłowni i mają na celu poprawę kondycji fizycznej i zapobieganie kontuzjom.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 25 lat (roczniki 1996 – 2007)


BK mistrzowska trening motoryczny 

Błażej Kornaga

kontakt do nauczyciela: blazej.kornaga@pm.katowice.pl

Trening na najwyższym poziomie z uwzględnieniem optymalnego wieku rozwojowego do adaptacji treningowych. Optymalizacja parametrów motorycznych uczestników z ukierunkowaniem na przygotowania do głównych imprez krajowych i międzynarodowych. Przygotowanie do

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 25 lat (roczniki 1996 – 2007)

 

Informacja o wolnych miejscach i zapisy na zajęcia: