Technik pływania


MM Nauczanie Technik pływania – grupa A 

Małgorzata Mądry

kontakt do nauczyciela: malgorzata.madry@pm.katowice.pl

Zajęcia skierowane dla dzieci po podstawowej nauce pływania i doskonaleniu nauki pływania. Ukierunkowane na poznawanie podstawowych technik pływania, kształtowanie podstawowych umiejętności niezbędnych podczas ćwiczeń w wodzie oraz poznanie i konsekwentne respektowanie zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć na basenie. Umiejętności , uczeń potrafi przepłynąć; 50 m. kraulem na piersiach, 50 m. w położeniu na plecach oraz wykonać skok na wodę głęboką.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 14 lat (roczniki 2007 – 2014)


MM Nauczanie Technik pływania – grupa B 

Małgorzata Mądry

kontakt do nauczyciela: malgorzata.madry@pm.katowice.pl

Zajęcia skierowane dla dzieci po podstawowej nauce pływania i doskonaleniu nauki pływania. Ukierunkowane na poznawanie podstawowych technik pływania, kształtowanie podstawowych umiejętności niezbędnych podczas ćwiczeń w wodzie oraz poznanie i konsekwentne respektowanie zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć na basenie. Umiejętności , uczeń potrafi przepłynąć; 50 m. kraulem na piersiach, 50 m. w położeniu na plecach oraz wykonać skok na wodę głęboką.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 14 lat (roczniki 2007 – 2014)


GA 2010/2011 Sportowe techniki pływania 

Grażyna Adamek

kontakt do nauczyciela: grazyna.adamek@pm.katowice.pl

Nauka sportowych technik pływania. Etap ukierunkowany na wszechstronność umiejętności pływackich  i rozwój sprawności ogólnej. Przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym.  Trening realizowany wraz z treningiem motorycznym i taktyką wyścigu pływackiego

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 11 lat (roczniki 2010 – 2011)


BK rocznik 2010 sportowe techniki pływania 

Błażej Kornaga

kontakt do nauczyciela: blazej.kornaga@pm.katowice.pl

Zajęcia sportowych technik pływania skierowane dla dzieci z rocznika 2010 pływające stylem dowolnym, grzbietowym oraz klasyczny. Treningi mające na celu doskonalenie poznanych już wcześniej stylów pływackich oraz nauki sportowych technik w pływaniu wykorz

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 11 lat (roczniki 2010 – 2010)


MM Sportowe Techniki Pływania 09 

Małgorzata Mądry

kontakt do nauczyciela: malgorzata.madry@pm.katowice.pl

Zajęcia dla dzieci z rocznika 2009 i 2008 mające na celu opanowanie czterech sportowych technik pływackich, startów , nawrotów. Poznanie i doskonalenie podstawowych elementów techniki pływania stylem zmiennym. Wymagania są dostosowane do indywidualnych możliwości i tempa przyswajania umiejętności pływackich. Kładę nacisk na eliminację błędnego nawyku ruchowego, kształtowanie sportowych zachowań. Możliwość startu w zawodach.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 14 lat (roczniki 2007 – 2009)


MM Sportowe Techniki Pływania 09 

Małgorzata Mądry

kontakt do nauczyciela: malgorzata.madry@pm.katowice.pl

Zajęcia dla dzieci z rocznika 2009 i 2008 mające na celu opanowanie czterech sportowych technik pływackich, startów , nawrotów. Poznanie i doskonalenie podstawowych elementów techniki pływania stylem zmiennym. Wymagania są dostosowane do indywidualnych możliwości i tempa przyswajania umiejętności pływackich. Kładę nacisk na eliminację błędnego nawyku ruchowego, kształtowanie sportowych zachowań. Możliwość startu w zawodach.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 14 lat (roczniki 2007 – 2009)


GA Doskonalenie sportowych technik pływania – gr. rekreacyjna 05/06/07/08 

Grażyna Adamek

kontakt do nauczyciela: grazyna.adamek@pm.katowice.pl

Nauka i doskonalenie sportowych technik pływania, elementów techniki wyścigu indywidualnego i sztafetowego. Zajęcia ukierunkowane na wszechstronność umiejętności pływackich  i rozwój sprawności ogólnej. Wyposażenie w umiejętności i wiedzę w zakresie sport

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 16 lat (roczniki 2005 – 2008)


MM Grupa Rekreacyjna 1,2 

Małgorzata Mądry

kontakt do nauczyciela: malgorzata.madry@pm.katowice.pl

Zajęcia doskonalące mające na celu poznanie i opanowanie techniki pływania czterema stylami pływackimi oraz startu i nawrotu. Intensywność zajęć dostosowana do umiejętności pływackich, szybkości pływania oraz zaangażowania grupy . Indywidualne podejście i korekcja błędów technicznych. Wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego uprawiania sportów wodnych.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 9 do 20 lat (roczniki 2001 – 2012)


JC Rocznik 2008 – sportowe techniki pływania 

Jacek Czarnecki

kontakt do nauczyciela: jacek.czarnecki@pm.katowice.pl

Rocznik 2008 – sportowe techniki pływania / Doskonalenie wszystkich sportowych technik pływania, startów i nawrotów. Wdrożenie do współzawodnictwa i rywalizacji sportowej. Udział w zawodach pływackich.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 13 lat (roczniki 2008 – 2008)


AS rocznik 07 sportowe techniki pływania 

Agnieszka Sitkiewicz

kontakt do nauczyciela: agnieszka.sitkiewicz@pm.katowice.pl

Zajęcia sportowych technik pływania skierowane dla dzieci z rocznika 2007 pływające wszystkimi stylami pływackimi.  Grupa treningowa z możliwością startów w zawodach pływackich

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 20 lat (roczniki 2001 – 2007)


MJ mistrzowska – sportowe techniki pływania 

Marek Jabczyk

kontakt do nauczyciela: marek.jabczyk@pm.katowice.pl

Trening na najwyższym poziomie z uwzględnieniem optymalnego wieku rozwojowego do adaptacji treningowych. Doskonalenie sportowych technik pływania ze szczególnym ukierunkowaniem na przygotowania do głównych imprez krajowych i międzynarodowych. Przygotowani

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 25 lat (roczniki 1996 – 2007)


Ratownictwo techniki pływania 

Bartosz Dudek

kontakt do nauczyciela: bartosz.dudek@pm.katowice.pl

Grupa treningowa z możliwością startu w zawodach z zakresu sportowego ratownictwa wodnego. Zadaniem jest poznanie i przygotowanie do startu we wszystkich konkurencjach z zakresu sportowego ratownictwa wodnego. Grupa przeznaczona dla młodzieży w wieku 14-2

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 25 lat (roczniki 1996 – 2007)


BK mistrzowska sportowe techniki 

Błażej Kornaga

kontakt do nauczyciela: blazej.kornaga@pm.katowice.pl

Trening na najwyższym poziomie z uwzględnieniem optymalnego wieku rozwojowego do adaptacji treningowych. Doskonalenie sportowych technik pływania ze szczególnym ukierunkowaniem na przygotowania do głównych imprez krajowych i międzynarodowych. Przygotowani

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 25 lat (roczniki 1996 – 2007)


Informacja o wolnych miejscach i zapisy na zajęcia: