dla uczniów szkół podstawowych

*KMO kl. IV-VI SP, wtorki, 16:15-17:15 i 17:30-18:30 *

Spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek 25 września o 17:00 w sali audiowizualnej (parter budynku).

Prowadzący: Anna Pinkawa

Zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy prowadzone są w pracowniach: chemii i fizyki. Uczestnicy samodzielnie eksperymentują rozwijając swoją ciekawość poznawczą i myślenie naukowe. W programie zajęć przewidziane są również zajęcia w plenerze, spotkania z innymi klubami.

*Nauka dla ciekawskich, środy, 14:30 – 16:55 *

Termin rozpoczęcia został przesłany mailem. Zajęcia odbywają się według harmonogramu podanego na pierwszych zajęciach.

Prowadzący: Anna Pinkawa i Justyna Nowak-Wieszyńska

Zajęcia interdyscyplinarne prowadzone w pracowniach biologii, chemii, fizyki i matematyki. Próba holistycznego spojrzenia na przyrodę i jej elementy: wodę, powietrze, glebę, rośliny i zwierzęta oraz na wzajemne powiązania w przyrodzie oraz jej barwy i kształty.