dla uczniów VII i VIII SP, III GM

*KMO kl. VII -VIII SP i III GM gr. I, poniedziałki, 15:30 – 17:00 *
(pierwsze zajęcia: 24.09.2018 w sali 228)

Nauczyciel prowadzący: Justyna Nowak-Wieszyńska

*KMO kl. VII -VIII SP i III GM gr. II, piątki, 17:15 – 18:45 *
(pierwsze zajęcia: 28.09.2018 w sali 228)

Nauczyciel prowadzący: Marek Słowik

Uczestnicy zostaną mailowo poinformowani o przynależności do konkretnej grupy

Zajęcia dla uczniów zainteresowanych chemią pragnących poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności. W programie m.in.. Samodzielne eksperymentowanie i wspólne rozwiązywanie problemów badawczych.

*Repetytorium – egzamin gimnazjalny, wtorki, 16:00-17:00*

Spotkanie organizacyjne we wtorek 18 września o 17:00 w sali audiowizualnej (parter budynku).

Prowadzący: Justyna Nowak-Wieszyńska

Opis zajęć: Zajęcia interdyscyplinarne polegające na gruntownym powtórzeniu oraz usystematyzowaniu wiedzy z nauk matematyczno-przyrodniczych, tj. biologii, chemii, fizyki, geografii; rozwiązywanie różnych zadań problemowych, w tym przykładowych zadań egzaminacyjnych.