Badacz Przyrody

*Badacz Przyrody POKAZY, piątki 8:30-13:25* (3 grupy)

Nauczyciel prowadzący: Anna Pinkawa

Zajęcia prowadzone według osobnego harmonogramu

Pokazy eksperymentów z aktywnym udziałem dzieci. W programie zajęć znajdują się spektakularne eksperymenty chemiczne i fizyczne jak również proste doświadczenia naukowe do powtórzenia w domu.

*Badacz Przyrody WARSZTATY, poniedziałki 9:15-12:30* (2 grupy)

Nauczyciel prowadzący: Anna Pinkawa

Warsztaty chemiczno-fizyczne dla najmłodszych. Uczestnicy samodzielnie wykonują eksperymenty naukowe na podstawie otrzymanej instrukcji. Tematyka zajęć nawiązuje do zjawisk przyrodniczych znanych dzieciom z życia codziennego.