Basen ponownie czynny!

Informujemy, że od dnia 10 stycznia 2022 roku ponownie uruchamiamy zajęcia dla naszych wychowanków na basenie Pałacu Młodzieży. Od 17 stycznia 2022 roku wracają uczniowie szkół STO oraz Szkoły Podstawowej nr 15. W dalszej kolejności planujemy powrót innych najemców oraz uruchomienie godzin ogólnodostępnych. Szczegóły przedstawimy pod koniec stycznia br.