Godziny ogólnodostępne

Godziny ogólnodostępne na naszym basenie

 • 27 czerwca: 11:00, 12:00, 14:00
 • 28 czerwca: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
 • 29 czerwca: 12:00, 14:00
 • 30 czerwca: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
 • 1 lipca: 11:00, 12:00, 14:00
 • 4 lipca 14:00
 • 6 lipca 14:00
 • 7 lipca 14:00
 • 8 lipca 14:00
 • 11 lipca: 14:00
 • 12 lipca: 13:00, 14:00
 • 13 lipca: 14:00
 • 14 lipca: 13:00, 14:00
 • 15 lipca: 14:00
 • 18 lipca: 13:00, 14:00
 • 19 lipca: 13:00, 14:00
 • 20 lipca: 13:00, 14:00
 • 21 lipca: 14:00
 • 22 lipca: 13:00, 14:00
 • 25 lipca: 13:00, 14:00
 • 26 lipca: 13:00, 14:00
 • 29 lipca: 11:00, 12:00, 13:00
Bilet normalny: 12 zł
Bilet ulgowy: 6 zł
Bilety ulgowe przysługują: emerytom, rencistom oraz uczniom i studentom do ukończenia 25 roku życia.
Na chwilę obecną nie przewidujemy sprzedaży karnetów. Wycofaliśmy również z oferty tzw. bilet instruktorski – niniejszym nie przewidujemy możliwości prowadzenia indywidualnych lekcji nauki pływania w trakcie godzin ogólnodostępnych.
W przypadku chęci skorzystania z biletu ulgowego pracownik Pałacu Młodzieży uprawniony jest do kontroli dokumentu uprawniającego do ulgi.