HOME

DZIAŁ SPORTU I

kierownik działu:  mgr Marcin Wystel

Kontakt:

sala nr: 128
e-mail: marcin.wystel@pm.katowice.pl
telefon: 32 251 64 31 wew. 1233


NASZE  ZAJĘCIA:


A K R O B A T Y K A

Informacja o wolnych miejscach i zapisy na zajęcia:


G I M A S T Y K I

Informacja o wolnych miejscach i zapisy na zajęcia:


J U D O

Informacja o wolnych miejscach i zapisy na zajęcia:


S K O K I  D O  W O D Y

Informacja o wolnych miejscach i zapisy na zajęcia:


S Z P A D A

Informacja o wolnych miejscach i zapisy na zajęcia:


S Z A B L A

Informacja o wolnych miejscach i zapisy na zajęcia:


S T R Z E L E C T W O

Informacja o wolnych miejscach i zapisy na zajęcia: