STRZELECTWO

Strzelectwo gr. 5 (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Henryk Radosz – kontakt henryk.radosz@pm.katowice.pl  

Uczestnicy początkujący (od 10 lat) rozpoczynają zajęcia z karabinków pneumatycznych . Uczestnicy przeszkoleni (od 14 lat) odbywają zajęcia z kbks. Zajęcia obejmują części teoretyczną i praktyczną, trwają 45 minut – raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli dyplomowanych posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 24 lat (roczniki 1998 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


Strzelectwo gr. 4 (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Henryk Radosz – kontakt henryk.radosz@pm.katowice.pl  

Uczestnicy początkujący (od 10 lat) rozpoczynają zajęcia z karabinków pneumatycznych . Uczestnicy przeszkoleni (od 14 lat) odbywają zajęcia z kbks. Zajęcia obejmują części teoretyczną i praktyczną, trwają 45 minut – raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli dyplomowanych posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 24 lat (roczniki 1998 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


Strzelectwo gr. 3 (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jaroslaw Zagrodnik – kontakt jaroslaw.zagrodnik@pm.katowice.pl  

Uczestnicy początkujący (od 10 lat) rozpoczynają zajęcia z karabinków pneumatycznych . Uczestnicy przeszkoleni (od 14 lat) odbywają zajęcia z kbks. Zajęcia obejmują części teoretyczną i praktyczną, trwają 45 minut – raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli dyplomowanych posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 24 lat (roczniki 1998 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


Strzelectwo gr. 2 (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jaroslaw Zagrodnik – kontakt jaroslaw.zagrodnik@pm.katowice.pl  

Uczestnicy początkujący (od 10 lat) rozpoczynają zajęcia z karabinków pneumatycznych . Uczestnicy przeszkoleni (od 14 lat) odbywają zajęcia z kbks. Zajęcia obejmują części teoretyczną i praktyczną, trwają 45 minut – raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli dyplomowanych posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 24 lat (roczniki 1998 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


Strzelectwo gr. 1 (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jaroslaw Zagrodnik – kontakt jaroslaw.zagrodnik@pm.katowice.pl  

Uczestnicy początkujący (od 10 lat) rozpoczynają zajęcia z karabinków pneumatycznych . Uczestnicy przeszkoleni (od 14 lat) odbywają zajęcia z kbks. Zajęcia obejmują części teoretyczną i praktyczną, trwają 45 minut – raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli dyplomowanych posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 24 lat (roczniki 1998 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 


Informacja o wolnych miejscach i zapisy na zajęcia: