II Ogólnopolskie Biennale Małej Formy Graficznej: „Siła natury – żywioły 2020”

FILM  –  II Ogólnopolskiego Biennale Małej Formy Graficznej „ŻYWIOŁY – SIŁA NATURY”


WYNIKI

II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Paleta wyobraźni” 2021

LAUREACI