Nasze oferta

– Rysunek i malarstwo dla dzieci i młodzieży (od 5 – 25 r.ż.) – z wyobraźni
i obserwacji
– Plastyka dla najmłodszych (od lat 5-ciu)
– Plastyka (od lat 5-ciu)
– Techniki mieszane (od lat 6-ciu)
– Techniki graficzne (od lat 6-ciu)
– Kompozycje plastyczne (dla dzieci i młodzieży)
– Grafika warsztatowa dla dzieci i młodzieży
– Grafika komputerowa
– Tworzenie komiksów – Klub Komiksu
– Animacja komputerowa
– Origami