Warsztaty

„Zajęcia warsztatowe dla VII klasy szkół podstawowych i gimnazjum” ” – 2 godz. zajęcia laboratoryjne

Pomoc w realizacji podstawy programowej z fizyki
Wykorzystanie technologii informacyjnej w celu zdobycia i utrwalenia wiadomości

Propozycje doświadczeń z fizyki  do wykonania podczas warsztatów

– (liczba zestawów 2 osobowych): 

1.Wyznaczanie gęstości substancji przy pomocy wagi lub siłomierza –

  • Wyznaczanie gęstości substancji, z której wykonano przedmiot o regularnych kształtach -10
  • Wyznaczanie gęstości substancji, z której wykonano przedmiot o nieregularnych kształtach – 10

2.Wyznaczanie masy ciała za pomocą dźwigni dwustronnej, innego ciała o znanej masie i linijki; – 10

3.Badanie zależności wartości siły ciężkości od masy ciała. – 10

4. Badanie wydłużenia sprężyny od przyłożonej siły – 10

5. Wyznaczanie siły wyporu za pomocą siłomierza – 10

6. Wyznaczanie gęstości metalu na   podstawie prawa Archimedesa.- 10

7.Badanie  ruchu jednostajnego pęcherzyka w rurce. Wyznaczanie prędkości. – 10

8. Badanie  ruchu jednostajnie przyspieszonego kulki po torze. Wyznaczanie prędkości, przyspieszenia – 10

9. Wyznaczanie ciepła właściwego metalu metodą bilansu cieplnego- 7

10.Wyznaczanie ciepła topnienia lodu metodą bilansu cieplnego. – 7

11.Wyznaczanie siły tarcia statycznego i kinetycznego oraz  wykresu zależności siły tarcia od siły nacisku- 10

12.Sprawdzenie słuszności prawa Ohma. Wyznaczanie oporu elektrycznego opornika. – 9

13. Sprawdzenie słuszności praw Kirchoffa w połączeniu szeregowym i równoległym  oporników.- 6

14. Wyznaczanie okresu drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie.-7

15. Wyznaczanie okresu drgań wahadła w zależności od jego długości. -10

16. Badanie  dźwięków o większej i mniejszej częstotliwości od danego dźwięku za pomocą dowolnego drgającego przedmiotu lub instrumentu muzycznego-10

17.Badanie zjawiska odbicia i załamania światła. – stolik optyczny – 7

18. Wyznaczanie ogniskowej zwierciadła wklęsłego  i soczewki skupiającej metodą otrzymywanych obrazów.  Na ławie optycznej –  10

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki zajęć.

Terminy uczestnictwa w warsztatach prosimy uzgadniać pisząc na e-mail: grazyna.jackowicz-korczynska@pm.katowice.pl

Zapraszamy!