Nasze konkursy

UDZIAŁ W KONKURSACH JEST DOBROWOLNY!
Zgłoszenie udziału w konkursach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na czytaj więcej…

 


WOJEWÓDZKI INDYWIDUALNY KONKURS Z FIZYKI DLA GIMNAZJUM ORAZ KLAS VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem XX edycji Konkursu.  Serdecznie zapraszamy do udziału.

Formularz rejestracyjny.

 

Poprzednia edycja, przykładowe zadania


Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców zawody w j.angielskim  – 31. stycznia 2019 o 11.30 – zgłoszenia do 18. stycznia 2019

 

Podstawowe zasady OKMN:

 • zaproszenie uczestników innych konkursów do udziału w OKMN nie jest równoznaczne z nagrodzeniem w innych Konkursach np. XLI Turnieju WDTzF lub w XXV Ogólnopolskim Konkursie Fizyka a Ekologia.
 • zawody OKMN polegają na indywidualnej prezentacji metodyki i wyników swoich badań na wybrany temat naukowy oraz rozmowie z jurywszystko w języku angielskim. Nawet jeżeli Wasza praca z innego Konkursu miała 2 lub 3 autorów, każdy w zawodach OKMN startuje indywidualnie.
 • Uczestnik przygotowuje prezentację multimedialną, czas trwania wystąpienia to ok.10 min + czas na rozmowę z Jury (również w j.angielskim). Jeżeli  w ramach projektu zbudowałeś jakieś urządzenie, posiadasz ciekawy zestaw, układ pomiarowy – mile widziane jest by pokazać go na żywo podczas zawodów. Jeżeli macie możliwość dobrze jest też sfilmować i zaprezentować fragment, efekt swoich badań.
 • Istotą zawodów jest to by pokazać, zademonstrować nam co się stworzyło, jak to działa i jakie ma/może mieć zastosowanie, na podstawie jakich praw fizyki czy nauki działa, jaka była metodyka waszych pomiarów czy badań. Wstęp teoretyczny również jest istotny – ale pamiętajcie o tym, że może Wam zabraknąć czasu na pokazanie istoty, działania projektu i uzyskanych wniosków, jeżeli skupicie się tylko na teorii. Na pewno Jury, w trakcie zadawania pytań, poprosi Was o rozwinięcie niektórych zagadnień z projektu czy samej prezentacji.
 • udział w OKMN wiąże się z wpłatą wpisowego 10zł za uczestnika (gdyż jest to odrębny Konkurs) na konto Stowarzyszenia SzNwP wpierającego działalność wybranych pracowni Pałacu

 • Po zawodach nastąpi kwalifikacja i wybór reprezentacji Polski na  ICYS 2019 – Międzynarodową Konferencję Młodych Naukowców, która odbędzie się w Malezji w dn. 19-25 kwietnia 2019r.
 • Wynik OKMN nie jest równoznaczny z kwalifikacją do ICYS.
 • Nie zapewniamy dofinansowania do przelotu na i z ICYS 2019, ani do wpisowego na ICYS 2019. W dniu zawodów OKMN 17 stycznia 2019r. należy obowiązkowo posiadać zgody rodziców/opiekunów na wyjazd oraz środki finansowe na zakup imiennych biletów lotniczych do i z Malezji. Środki na wpisowe (150euro) będą wpłacane w późniejszym terminie.
 • Należy posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych.
  http://pm.katowice.pl/fizyka/nasze-konkursy/zgoda-na-publikacje-danych/
  Pamiętajcie, że udział w ICYS związany jest z 5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  * Z wyjątkiem danych dotyczących osób, które w styczniu 2019 spełnią wszystkie warunki i zakwalifikują się na Międzynarodową Konferencję Młodych Naukowców ICYS 2019 w Malezji. Organizatorzy ICYS 2019 wymagają podania następujących danych: imiona i nazwisko, obywatelstwo, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, numer telefonu rodzica/opiekuna, szkoła i adres, dane paszportu (seria i numer, data wydania i ważności, organ wydający dokument).
 • zakwalifikowanie się do Reprezentacji Polski na  ICYS 2019 wiąże się również ze stałym udziałem w Spotkaniach Grupy Twórczej QUARK (obecność w wybrane czwartki na zajęciach w Pałacu Młodzieży, także w ferie zimowe – Zimowa Szkoła Fizyki), rzetelnym przygotowywaniem się do udziału w Konferencji ICYS, udziałem w różnych wydarzeniach organizowanych przez naszą Pracownię (np. 4.04.2019r. Finał Konkursu Fizyka a Ekologia) – a także aktywności po powrocie z ICYS 2019.

Poprzednia edycja OKMN

 


WOJEWÓDZKI DWUOSOBOWY TURNIEJ Z FIZYKI DLA KLAS I – dla uczniów szkoły średniej  MAJ/CZERWIEC 2019

na regulamin i terminarz konkursu poczekaj do 2019

Poprzednia edycja, przykładowe zadania


Serdecznie zapraszamy do udziału.


A za zgłoszenia do poniższych Konkursów serdecznie dziękujemy. 


XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs na Pracę „Fizyka a Ekologia” im. prof. Mieczysława F. Pazdura zgłoszenia do 15.listopada 2018, nadsyłanie prac konkursowych do 3.stycznia 2019, Wielki Finał  – 4.kwietnia 2019

aby wziąć udział w Konkursie wypełnij → Formularz zgłoszeniowy Fizyka a Ekologia  

Poprzednia edycja Konkursu….


Wojewódzki Drużynowy Turniej z Fizyki o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach – zgłoszenia do 19.listopada,  I etap – 6.grudnia 2018, II etap – 10 stycznia 2019, III etap – 7 lutego 2019, IV Etap FINAŁ – 7 marca 2019

aby wziąć udział w Turnieju wypełnij→ Formularz zgłoszeniowy XLI WDTzF

Poprzednia edycja WDTzF, przykładowe zadania


Konkurs z cyklu „Nauka z recyklingu” – EKOLOGICZNE URZĄDZENIA I INSTRUMENTY dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych. Zgłoszenia do 12 listopada 2018r., Finał 29 listopada 2018r.

Zgłoszenia (zgodne z regulaminem) proszę przesłać na adres :