Magdalena Stachura

 

Eksperyment został wykonany w warunkach domowych. Do tego doświadczenia przygotowałam dużą muszle oraz trzych szklanki wypełnione wodą. Celem eksperymentu było ukazanie zjawiska refrakcji, czyli zmiany kierunku rozchodzenia się fali, gdy przechodzi do innego ośrodka.

Eksperyment został wykonany na dworze, przy użyciu światła słonecznego. Do wykonania doświadczenia przygotowałam białą kartkę (jako tło) i szklane kulki. Celem mojego doświadczenia było zaobserwowanie zjawiska ogniskowania promieni świetlnych przechodzących przez kulkę.

autorka Magdalena Stachura