O Eurodesku

Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie – przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu „Erasmus+”.

Eurodesk to sieć działająca w 34 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją  młodzieżową. W Eurodesku działa ponad 1300 organizacji, w tym blisko 100 w sieci Eurodesk Polska.

Co robimy?

Odpowiadamy na pytania np. jak wyjechać na Wolontariat Europejski? Odpowiadamy na nie telefonicznie, mailowo, osobiście. Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym Regionalnym Punktem Sieci Eurodesk Polska działający przy Ośrodku Informacji Młodzieżowej Pałacu Młodzieży.

Prowadzimy eurolekcje i warsztaty.  O pracy, studiach, wolontariacie, funduszach, aktywnym obywatelstwie i szansach dla młodzieży w Europie. Scenariuszy lekcji i warsztatów jest pięć. Każdy inny, wszystkie ciekawe.

Zaproś nas do szkoły!

Regionalny Punkt Sieci Eurodesk Polska działający przy Ośrodku Informacji Młodzieżowej  Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Konsultanci Sieci Eurodesk Polska: Elżbieta Michalska – tel. 727-019-633 – elzbieta.michalska@pm.katowice.pl