Biblioteki cyfrowe w Polsce

1. Śląska Biblioteka Cyfrowa: https://www.sbc.org.pl/

2. Polona: https://polona.pl/

3. Federacja Bibliotek Cyfrowych: https://fbc.pionier.net.pl/

4. Bialska Biblioteka Cyfrowa: http://bbc.mbp.org.pl/

5. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa: http://bibliotekacyfrowa.eu/

6. Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa: http://bbc.uw.edu.pl/

7. Biblioteka Cyfrowa AJD: http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/

8. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej: http://bc.pollub.pl/

9. Biblioteka Cyfrowa Informatyki: http://informatyka.locloud.pl/

10. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności: http://dlibra.itl.waw.pl/

11. Biblioteka Cyfrowa Diecezji Legnickiej: http://bcdl.pl/

12. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych: http://bc.ietu.katowice.pl/

13. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii: http://bc.igik.edu.pl/

14. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Nafty i Gazu: http://bc.inig.pl:8080/

15. Biblioteka Cyfrowa Instytutu Odlewnictwa: http://bc.iod.krakow.pl/

16. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji: http://bc.ore.edu.pl/

17. Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego: http://bc.klf.uw.edu.pl/

18. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej: http://delibra.bg.polsl.pl/

19. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Śląskiego: http://bc.us.edu.pl/

20. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego: http://bibliotekacyfrowa.pl/

21. Biblioteka Cyfrowa KUL: http://dlibra.kul.pl/

22. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego: http://bcul.lib.uni.lodz.pl/

23. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA: http://dlibra.karta.org.pl/

24. Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego: http://mtg-malopolska.org.pl/

25. Biblioteka Cyfrowa ORE: http://bc.ore.edu.pl/

26. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/

27. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej: http://dlibra.tu.koszalin.pl/

28. Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii: http://cyfrowaetnografia.pl/

29. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego: http://dlibra.ujk.edu.pl/

30. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej: http://dlibra.umcs.lublin.pl/

31. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Papieskiego: http://bc.upjp2.edu.pl/

32. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: http://dlibra.bg.uwm.edu.pl/

33. Biblioteka Otwartej Nauki: http://bon.edu.pl/

34. Biblioteka Nowa Humanistyka: http://biblioteka.nowahumanistyka.pl/

35. Biblioteka Kolekcji Prywatnych: http://www.bikop.eu/

36. Biblioteka Cyfrowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie: http://bc.wbp.lublin.pl/

37. Biblioteka Cyfrowa Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: http://bc.zcdn.edu.pl/

38. Biblioteka Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Gminy Żarów: http://bibliotekadziedzictwa.pl/

39. Centralna Biblioteka Judaistyczna: http://cbj.jhi.pl/

40. Chełmska Biblioteka Cyfrowa: http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/

41. Elbląska Biblioteka Cyfrowa: http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/

42. Gdańska Biblioteka Cyfrowa: http://gbc.org.pl/

43. Iławska Biblioteka Cyfrowa: http://ibc.ilawa.pl/

44. Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa: http://jbc.bj.uj.edu.pl/

45. Inowrocławska Biblioteka Cyfrowa: http://dlibra.bmino.pl/

46. Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa: http://biblioteka.kolbuszowa.pl/

47. Kędzierzyńsko-Kozielska Biblioteka Cyfrowa: http://dlibra.mbpkk.pl/

48. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa: http://kpbc.umk.pl/

49. Lubelska Biblioteka Wirtualna: http://lbw.lublin.eu/

50. Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa: http://katalog.mbpleszno.pl/

51. Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu: http://bc.bdsandomierz.pl/

52. Cyfrowa Biblioteka Ormiańska: http://fundacjaormianska.pl/

53. Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII wieku: http://cbdu.ijp-pan.krakow.pl/

54. Cyfrowa Biblioteka Historii Medycyny i Farmacji: http://histmed.ump.edu.pl/

55. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa: http://dbc.wroc.pl/

56. Cyfrowy Dolny Śląsk: http://jbc.jelenia-gora.pl/

57. Cyfrowa Biblioteka Ormiańska: http://fundacjaormianska.pl/

58. Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie: http://cyfrowa.bpchelm.pl/

59. Cyfrowa Ziemia Sieradzka: http://cyfrowa.pbp.sieradz.pl/

60. Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe: http://www.kultura.malopolska.pl/

61. DIR – Zasoby Polskie: http://dir.icm.edu.pl/

62. Armarium – Dominikańska Biblioteka Cyfrowa: http://bc.dominikanie.pl/

63. Ziemiańska Biblioteka Cyfrowa: http://plus-minus.net.pl/

64. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa: http://www.wbc.poznan.pl/

65. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa: http://wmbc.olsztyn.pl/

66. Rolnicza Biblioteka Cyfrowa: http://mars.cbr.edu.pl:8080/

67. Sanocka Biblioteka Cyfrowa: http://sanockabibliotekacyfrowa.pl/

68. Sądecka Biblioteka Cyfrowa: http://sbc.nowysacz.pl/

69. Stalowolska Biblioteka Cyfrowa: http://bc.mbpstalowawola.pl:81/

70. Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa: http://sbc.wbp.kielce.pl/

71. Tarnowska Biblioteka Cyfrowa: http://dlibra.biblioteka.tarnow.pl/

72. Wejherowska Biblioteka Cyfrowa: http://biblioteka.wejherowo.pl/

73. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa: http://wmbc.olsztyn.pl/

74. Tarnobrzeska Biblioteka Cyfrowa: http://tbc.tarnobrzeg.pl/

75. Tarnowsko-Galicyjska Biblioteka Cyfrowa: http://bc.cyfrowagalicja.pl/

76. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa: http://www.wbc.poznan.pl/

77. Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/

78. Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa: http://kbc.krosno.pl/

79. Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES: http://digital.fides.org.pl/

80. Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA: http://cybra.lodz.pl/

81. Małopolska Biblioteka Cyfrowa: http://mbc.malopolka.pl/

82. Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/

83. Nowohucka Biblioteka Cyfrowa: http://cyfrowa.biblioteka.krakow.pl/

84. Opolska Biblioteka Cyfrowa: http://obc.opole.pl/

85. Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa: http://pbc.up.krakow.pl/

86. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa: http://www.pbc.rzeszow.pl/

87. Płocka Biblioteka Cyfrowa: http://www.tnp.org.pl/

88. Podlaska Biblioteka Cyfrowa: http://pbc.biaman.pl/

89. Wojskowa Biblioteka Cyfrowa – Zbrojownia: http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/

90. PAUart – Katalog Zbiorów Artystycznych i Naukowych Polskiej Akademii Umiejętności: http://pauart.pl/

91. Radomska Biblioteka Cyfrowa: http://bc.mbpradom.pl/

92. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa: http://zbc.uz.zgora.pl/

93. Pomorska Biblioteka Cyfrowa: http://pbc.gda.pl/

94. Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej: http://literat.ug.edu.pl/

95. Polonijna Biblioteka Cyfrowa: http://pbc.uw.edu.pl/

96. RepoS – Rozprawy Doktorskie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: http://repozytorium.uph.edu.pl/

97. Regionalia Ziemi Łódzkiej: http://bc.wimbp.lodz.pl/

98. Internetowa Biblioteka Wzornictwa: http://biblioteka.zsz.com.pl/

99. Statystyczna Biblioteka Cyfrowa: http://statlibr.stat.gov.pl/

100. Biblioteka Multimedialna Teatru NN: http://biblioteka.teatrnn.pl/

101. Cyfrowe Muzeum Narodowe: http://cyfrowe.mnw.art.pl/

102. Muzeum Okręgowe w Lesznie: http://muzeumleszno.pl/

103. Wirtualne Muzea Małopolski: http://muzea.malopolska.pl/

104. Wirtualne Muzeum Jerzego Kukuczki: http://jerzykukuczka.com/

105. Fototeka: http://fototeka.fn.org.pl/

106. Szukaj w Archiwach: http://szukajwarchiwach.pl/

107. Narodowe Archiwum Cyfrowe: http://www.nac.gov.pl/

108. Archiwum Akt Nowych: http://www.aan.gov.pl/

109. Międzynarodowe Archiwum Białoruskie: http://dlibra.karta.org.pl/

110. Publiczne Archiwum Cyfrowe Agnieszki Osieckiej: http://archiwumagnieszkiosieckiej.pl/

111. Lubelskie Archiwum Cyfrowe: http://lac.lublin.pl/

112. Cyfrowe Archiwum KK NSZZ Solidarność: http://solidarnosc.org.pl:8080

113. Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej: http://dlibra.karta.org.pl/

114. Cyfrowe Archiwum Woli: http://archiwumwoli.waw.pl/

115. Wirtualne Archiwum Polskich Ormian: http://archiwum.ormianie.pl/

116. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie: http://agad.gov.pl/

117. Archiwum Muzyki Wiejskiej: http://archiwummuzykiwiejskiej.pl/

118. Archiwum Państwowe w Białymstoku: http://www.bialystok.ap.gov.pl/

119. Archiwum Państwowe w Olsztynie: http://olsztyn.ap.gov.pl/

120. Archiwum Państwowe w Przemyślu: http://www.przemysl.ap.gov.pl/

121. Archiwum Państwowe w Szczecinie: http://www.szczecin.ap.gov.pl/

122. Genealogia w Archiwach: https://www.genealogiawarchiwach.pl/

123. Wypędzeni 1939: http://wypedzeni1939.locloudhosting.net/

124. Otwarte Repozytorium Nauk Humanistycznych: http://repozytorium.lectorium.edu.pl/

125. e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego: http://ebuw.uw.edu.pl/

126. Repozytorium Biblioteka Cyfrowa – Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk: http://rbc.ipipan.waw.pl

127. Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: http://repozytorium.amu.edu.pl

128. Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://ruj.uj.edu.pl

129. Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: http://repozytorium.ukw.edu.pl

130. Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: http://repozytorium.umk.pl

131. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego: http://dspace.uni.lodz.pl

132. Repozytorium Centrum Otwartej Nauki: http://depot.ceon.pl

133. Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych: http://rcin.org.pl

134. Repozytorium Cyfrowe Poloników: http://www.repcyfr.pl

135. Repozytorium Cyfrowe Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy: http://dlibra.utp.edu.pl

136. Repozytorium Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie: http://eprints.hist.pl

137. Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii eRIKA: http://repozytorium.ka.edu.pl

138. Repozytorium Instytucjonalne PCSS: http://lib.psnc.pl

139. Repozytorium Politechniki Krakowskiej: http://suw.biblos.pk.edu.pl

140. Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej: http://repolis.bg.polsl.pl/