HARMONOGRAM ZAJĘĆ ROK SZKOLNY 2022/23

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – rok szkolny 2023/24

Nauczyciel Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

CZYTELNIA DZIECIĘCA, CZYTELNIA NAUKOWA, WYPOŻYCZALNIA

Aleksandra Bury 8:00 – 11:00 15:00 – 19:00 15:00 – 19:00 15:00 – 19:00
s. 109 s. 109 s. 110 s. 110
3 h 4 h 4 h 4 h
Magdalena Cichy 13:00 – 19:00 12:00 – 18:00 13:00 – 19:00 8:00 – 14:00 9:45 – 11:45
s. 118 s. 118 s. 118 s. 109 s. 109
6 h 6 h 6 h 6 h 2 h
11:45 – 14:00
ZASTĘPSTWO – zajęcia okazjonalne z Agnieszką Borowską – co 2 tygodnie; płatne osobno z pensum 18 h – s. 109
3 h dydaktyczne
Magdalena Kulej 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 9:20 – 11:35 9:00 – 15:00 13:00 – 19:00
14:00 – 18:00 sala senso 14:00 – 18:00 sala senso ZASTĘPSTWO – zajęcia okazjonalne z Izabelą Rutką – co 2 tygodnie; płatne osobno z pensum 18 h s. 118 14:00 – 18:00 sala senso
6 h 6 h 3 h dydaktyczne 6 h 6 h
11:35 – 17:35
s. 109
6 h
Jarosław Majewski 12:20 – 18:20 12:20 – 18:20 9:45 – 15:45 12:20 – 18:20 9:45 – 15:45
s. 20 – informacja s. 20 – informacja s. 20 – informacja s. 20 – informacja s. 20 – informacja
6 h 6 h 6 h 6 h 6 h
Elżbieta Michalska  Wicedyrektor 13:00 – 15:00 12:00 – 18:00 14:00 – 19:00
s. 110 s. 118 s. 118
2 h 6 h 5 h
Barbara Sowa Kierownik Pracowni 8:00 – 11:00 8:00 – 9:00 9:00 – 10:00 9:00 – 15:00 8:00 – 14:00
godziny kierownicze – s. 110 godziny kierownicze – s. 110 godziny kierownicze – s. 110 godziny kierownicze – s. 110 s. 109
3 h 1 h 1 h 6 h 6 h
11:00 – 15:00 9:00 – 15:00 10:00 – 19:00 15:00 – 19:00
s. 110 s. 118 s. 109 s. 109
4 h 6 h 9 h 4 h
Agnieszka Stachura 9:00 – 12:00
Żubr Pompik i Inspektor Krokodyl
s. 109/judo – 3 h
Katarzyna Tluczykont 17:00 – 19:00 14:00 – 19:00 16:15 – 19:15
2 h 5 h 3 h
Marta Tynior 13:00 – 18:00 9:00 – 15:00 9:20 – 11:35 9:00 – 15:00 12:00 – 19:00
s. 109 s. 109 ZASTĘPSTWO – zajęcia okazjonalne z Izabelą Rutką – co 2 tygodnie; płatne osobno z pensum 18 h s. 109 s. 109
5 h 6 h 3 h dydaktyczne 6 h 7 h
11:35 – 17:35
s. 110
6 h

JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW

Elzbieta Bujan-Żmuda 15:30 – 17:00 15:30 – 17:00 15:30 – 17:00 15:30 – 17:00 16:00 – 17:30
Język polski dla obcokrajowców – grupa średniozaawansowana 1 Język polski dla obcokrajowców – grupa średniozaawansowana 2 Język polski dla obcokrajowców – grupa średniozaawansowana 1 Język polski dla obcokrajowców – grupa średniozaawansowana 2 Język polski dla obcokrajowców – grupa średniozaawansowana 3
s. 316 – 2 h s. 316 – 2 h s. 316 – 2 h s. 316 – 2 h s. 316 – 2 h
17:15 – 18:45 17:15 – 18:45
Język polski dla obcokrajowców – grupa zaawansowana 1 Język polski dla obcokrajowców – grupa średniozaawansowana 3
s. 316 – 2 h s. 316 – 2 h
PSYCHOLOG
Anna Franc 9:00 – 13:00 13:00 – 18:00 13:00 – 18:00 13:00 – 18:00 8:45 – 11:45
s. 230 s. 230 s. 230 s. 230 s. 230
4 h 5 h 5 h 5 h 3 h
11:45 – 14:00
ZASTĘPSTWO – zajęcia okazjonalne z Agnieszką Borowską – co 2 tygodnie; płatne osobno z pensum 18 h – s. 109
3 h dydaktyczne

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE    

Rafał Rogowicz 9:00 – 11:15
Młodzieżowa Akademia Mówcy z elementami improwizacji praktycznej
s. 5 G – 3 h
15:30 – 17:45
Otwarte Głowy – warsztay psychoedukacyjne
s. 5G – 3 h
17:45 – 20:00
Młodzieżowa Akademia Mówcy z elementami improwizacji praktycznej
s. 5G – 3 h