Eurolekcje

Czy warto wyjechać za granicę? Jak zdobyć pieniądze na projekt młodzieżowy? Dlaczego warto być aktywnym? Takie tematy poruszamy w czasie lekcji i warsztatów. Mają one poszerzać horyzonty, skłaniać do przemyśleń, przekazywać wiedzę i zachęcać do dalszego szukania informacji. Zajęcia mają interaktywną, warsztatową formę. Konsultanci Eurodesku prowadzą je w całej Polsce. Z pasją i za darmo!

Nauczyciel prowadzący: Elżbieta Michalska (e-mail: elzbieta.michalska@pm.katowice.pl)

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 20 lat (roczniki 1998 – 2003).

Rodzaj zajęć: okazjonalne – start w listopadzie.

Termin zajęć: zajęcia „wyjściowe” – odbywają się na wniosek i zaproszenie szkoły.