Żubr Pompik i przyjaciele

ZAĘCIA DLA ZORGANIZOWANYCH GRUP PRZEDSZKOLNYCH

Zgłoszenia:
e-mail: agnieszka.stachura@pm.katowice.pl;  barbara.sowa@pm.katowice.pl
tel.: 32 251 64 31  wew. 1218, 1209

 

„ŻUBR POMPIK I PRZYJACIELE”

Program „Przyjaciele Żubra Pompika” jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym (5 – 6 lat) oraz do uczniów klas 1 – 3 szkoły podstawowej.

Podstawową ideą przyświecającą programowi jest poznawanie otaczającego świata poprzez dobrą zabawę.

Bazę merytoryczną stanowi seria książek dra Tomasza Samojlika „Żubr Pompik. Wyprawy”. Uczestnicy zajęć wraz z sympatyczną żubrzą rodziną poznają polskie parki narodowe, ich mieszkańców i tajemnice. Uczą się szacunku do otaczającej przyrody i zwierząt.

Integralną i niezwykle ważną częścią zajęć jest głośne czytanie z wykorzystaniem metody czytania wrażeniowego i storytellingu. Rozwijają one umiejętność uważnego słuchania, pobudzają i rozwijają wyobraźnię – cechy ważne w procesie emocjonalnego rozwoju dziecka.

Każde warsztaty zawierają elementy  treningu umiejętności społecznych.

Czytanie

Czytanie to najbardziej skuteczny sposób budowania zasobów wewnętrznych dziecka. Ta prosta i uwielbiana przez dzieci czynność jest doskonałym remedium dla ich zdrowia psychicznego, umysłowego i moralnego. Dziecko myślące, kompetentne i silne emocjonalnie nie ulega tak łatwo presji mody i otoczenia, nie staje się łatwym celem mediów, a także wszystkich tych, którzy żerują na dziecięcej niedojrzałości, naiwności i samotności.

Człowiek uczy się języka poprzez słuchanie, mówienie i CZYTANIE. Głośne czytanie dziecku daje mu okazję do formułowania i wyrażania własnych myśli. Słuchanie lektury pozwala małemu odbiorcy śledzić rozwój akcji i dialogów, dostrzegać oraz przewidywać konsekwencje i zależności przyczynowo – skutkowe, a nawet wyłapywać niekonsekwencje w zachowaniach postaci lub konstrukcji opowieści. Głośne czytanie pomaga także w wyrobieniu niezwykle ważnej umiejętności umysłu jaką jest koncentracja, a częste spotkania z książką są najlepszym kursem rozwoju wyobraźni.

TUS

Umiejętności społeczne są jedną z najważniejszych umiejętności, ponieważ często są przepustką do łatwiejszego osiągania sukcesów. Pomagają w nawiązywaniu przyjaźni i budowaniu trwałych, satysfakcjonujących relacji. Ułatwiają funkcjonowanie w szkole i codziennych sytuacjach życiowych.

Prawidłowy rozwój kompetencji społecznych w dzieciństwie zwiększa możliwości poznawcze, dzięki czemu dziecko ma lepsze wyniki w nauce. I choć kompetencje społeczne odgrywają tak ważną rolę w naszym życiu, nie rodzimy się z nimi. Musimy się ich nauczyć tak samo, jak mowy czy chodzenia.