Akcja-Mediacja

AKCJA- MEDIACJA – PROFIL NA FB: https://www.facebook.com/akcjamediacjapm

ZAJĘCIA OKAZJONALNE – ŚRODA 16:30 – 18:00

Dla kogo?

Warsztaty dedykowane są młodzieży szkolnej w wieku 14-18 lat. W zajęciach mogą wziąć udział całe klasy lub grupy liderów szkolnych. Grupy warsztatowe liczą od 10 – 20 osób.

Co robimy?

Uczymy młodzież jak myśleć, a nie co myśleć. Stawiamy na samodzielność, odpowiedzialność i współpracę. Uczymy skutecznej komunikacji i wspieramy rozwój emocjonalny naszych podopiecznych. Pomagamy im w rozwijaniu kompetencji miękkich, by lepiej radzili sobie w dorosłym życiu. Uczymy poprzez działanie zabawę i doświadczanie.

Gdzie i kiedy?

Zajęcia odbywają się w Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26. Harmonogram warsztatów jest stały, zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach 16:30 do 18:00 Kilka razy w roku w ramach warsztatów uczestniczymy w zajęciach poza Pałacem Młodzieży np. w rozprawach sądowych, spotkaniach z prawnikami, Policją czy pracownikami służby więziennej.

Zapisy

Zapisy odbywają się poprzez formularz dostępny tutaj. Wypełniony i zeskanowany formularz należy wysłać na adres: profilaktyka@pm.katowice.pl. W tytule maila proszę wpisać zgłoszenie na warsztaty akcja-mediacja.

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE:

Celem warsztatów jest:

  • uczenie prawidłowych zachowań pozwalających na rozwój umiejętności pracy w grupie.
  • nabywanie umiejętności pozwalających na samodzielne rozwiązywanie konfliktów bez udziału dorosłych,
  • uwrażliwienie na dobro wspólne, nauka empatii
  • przeciwdziałanie mowie nienawiści, dyskryminacji, nietolerancji i  ksenofobii.
  • nauka skutecznej komunikacji.

MEDIATORZY RÓWIEŚNICZY POWINNI UKOŃCZYĆ MINIMUM 20-GODZINNE SZKOLENIE W ZAKRESIE MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ, POTWIERDZONE ZAŚWIADCZENIEM.

Edukacja prawna i społeczna.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową wzbogaconą o elementy mini wykładów. W ramach warsztatów uczestnicy min.:

  • Spotykają się ze specjalistami tj. psychologami, prawnikami, policjantami, pracownikami służby więziennej, kuratorami.
  • Biorą udział w rozprawach sądowych
  • Odwiedzają Areszt Śledczy i spotykają się z pracownikami służby więziennej.
  • Biorą udział w wielu ciekawych akcjach min. symulacjach rozpraw sądowych, spektaklach  teatralnych.
  • Uczestniczą w ciekawych wycieczkach i spotkaniach rozwijających ich kompetencje społeczne.

POMAGAMY SZKOŁOM TWORZYĆ SZKOLNE KLUBY MEDIATORÓW

DRAMA:

Dokładamy wszelkiej staranności by nasze zajęcia były ciekawe i kreatywne. Założyliśmy, że będziemy edukować poprzez zabawę i doświadczanie. Na zajęciach często wykorzystujemy innowacyjne narzędzia min.: improwizację i dramę.

Technika Dramy – pomaga samoistnie kształtować osobowość człowieka poprzez rozwijanie jego wyobraźni i wrażliwości. Drama jest metodą uczenia aktywnej twórczości oraz doskonalenia umiejętności współpracy z innymi ludźmi oraz wielu innych umiejętności interpersonalnych, społecznych i obywatelskich. W dramie role i sytuacje umieszczane są w szerszym kontekście społecznym, nigdy nie odnoszą się wprost do problemów konkretnej osoby. Daje to uczestnikom poczucie bezpieczeństwa a przez to możliwość nieskrępowanej refleksji.

BUDOWANIE ZESPOŁU:

Na warsztaty „Budowanie zespołu” zapraszamy młodszych uczestników ale nie tylko. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń o charakterze warsztatowym i polegają na realizowaniu zadań służących integracji zespołu lub grupy. Uczymy poprzez zabawę i doświadczanie