Poradnia Mediacyjna

PORADNIA MEDIACYJNA PAŁACU MŁODZIEŻY W KATOWICACH

Po co mi mediacje? Mało mam problemów?

Konflikty były, są i będą. Najczęściej powstają gdy mamy niezaspokojone potrzeby, oczekiwania, błędne postrzeganie sytuacji. Nie pomagają też głęboko zakorzenione w nas stereotypy.

Konflikty są wpisane w naturę ludzką i wręcz nieuniknione. Co prawda nie możemy uniknąć konfliktów ale możemy je rozwiązywać w konstruktywny sposób z zachowaniem wzajemnego szacunku.

Czym jest mediacja ?

To dobrowolny, nieformalny i łagodny proces, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody.

Kim jest mediator?

Mediator jest osobą bezstronną, która wspiera strony pozostające w konflikcie w przedstawieniu swoich racji i argumentów, we wzajemnym wysłuchaniu, a następnie w odnalezieniu wspólnych interesów i wypracowaniu rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich zainteresowanych.

Kiedy poprosić o pomoc mediatora?

Najprostsza odpowiedź: kiedy czujemy, że potrzebujemy wsparcia z zewnątrz.

Do mediatora można zgłosić się na każdym etapie konfliktu, w szczególności wówczas, gdy uczestnicy sporu doszli do wniosku, że nie są w stanie ze sobą rozmawiać albo mimo prowadzonych rozmów, nie są w stanie samodzielnie znaleźć rozwiązania.

Najważniejsze zasady mediacji?

  1. Zasada dobrowolności – uczestnicy dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w mediacji.
  2. Zasada bezstronności – uczestnicy mediacji maja równe prawa i tak są traktowani. Mediator jako osoba

neutralna pozostaje bezstronny wobec uczestników i konfliktu. Jego rolą jest wspierać wszystkich

uczestników mediacji.

  1. Zasada poufności – przebieg mediacji tj. wszystko to co zostanie w jej trakcie powiedziane jest objęte

tajemnicą.

Art.183(4).- [Tajemnica mediacji] – Kodeks postępowania cywilnego.§ 2. Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. …

Z jakim problemem możesz się do nas zgłosić?

Pomagamy  w rozwiązywaniu wszystkich konfliktów szkolnych i rówieśniczych.

Jak pomagamy?

  1. Masz problem, z którym nie wiesz jak sobie poradzić? Napisz maila na adres: profilaktyka@pm.katowice.pl lub dzwonisz na nr telefonu 32 444 64 26 lub 509-745-012
  2. Po otrzymaniu od Ciebie wiadomości skontaktujemy się najszybciej jak to będzie możliwe.
  3. Wspólnie ustalimy dalsze działania.
  4. Podejmiemy mediacje lub będziemy wsparciem dla mediatorów szkolnych i rówieśniczych.
  5. Jeśli Twoja sprawa będzie wymagała konsultacji z innymi specjalistami pomożemy Ci ich znaleźć.